Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5364/TCHQ-GSQL năm 2013 chủ trương thành lập địa điểm tập kết, kiểm tra hàng hóa xuất, nhập khẩu thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Tà Lùng do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 5364/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 11/09/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5364/TCHQ-GSQL
V/v: chủ trương thành lập địa điểm tập kết, kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Tà Lùng.

Hà Nội, ngày 11 tháng 09 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng

Trả lời công văn số 958/HQCB-NV ngày 20/08/2013 của Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng về việc xin chủ trương thành lập Địa điểm tập kết, kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ở biên giới thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Tà Lùng huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng của Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Quảng Bình, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với đề xuất của Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng về chủ trương thành lập Địa điểm tập kết, kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ở biên giới thuộc khu kinh tế cửa khẩu Tà Lùng của Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Quảng Bình.

2. Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng căn cứ Điều 62 quy định tại Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Quảng Bình hoàn thiện cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, hoàn chỉnh hồ sơ. Sau khi các Công ty hoàn thiện các điều kiện theo quy định, Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng kiểm tra thực tế kho, bãi xin thành lập Địa điểm tập kết, kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ở biên giới thuộc khu kinh tế cửa khẩu Tà Lùng; nếu đáp ứng đủ điều kiện thì báo cáo kết quả và đề xuất ý kiến để Tổng cục Hải quan xem xét ra quyết định thành lập.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty Cp XNK Quảng Bình (Đ/c: số 23 lô 1 khu 97 Bạch Đằng, phường Hạ Lý, quận Hồng Bàng, Hải Phòng);
- Lưu: VT, GSQL (4b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5364/TCHQ-GSQL năm 2013 chủ trương thành lập địa điểm tập kết, kiểm tra hàng hóa xuất, nhập khẩu thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Tà Lùng do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.131
DMCA.com Protection Status

IP: 54.144.24.41