Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5363/TCHQ-GSQL năm 2013 nhập khẩu công nghệ, máy móc, thiết bị của doanh nghiệp do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 5363/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 11/09/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5363/TCHQ-GSQL
V/v nhập khẩu công nghệ, máy móc, thiết bị của doanh nghiệp

Hà Nội, ngày 11 tháng 09 năm 2013

 

Kính gửi: Bộ Khoa học và Công nghệ.

Tiếp theo công văn số 5268/TCHQ-GSQL ngày 06/9/2013 của Tổng cục Hải quan về việc tăng cường quản lý, kiểm soát việc nhập khẩu công nghệ, máy móc, thiết bị của doanh nghiệp theo Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 09/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ, Tổng cục Hải quan xin tiếp tục trao đổi với quý Bộ một số nội dung cụ thể như sau:

1. Tại điểm 5 Chỉ thị số 17/CT-TTg quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ phải bảo đảm:

a) Chỉ được nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ mới, ưu tiên nhập khẩu máy móc, thiết bị có trình độ công nghệ tiên tiến, cao phù hợp với dự án đầu tư đã được phê duyệt, khuyến khích nhập khẩu máy móc, thiết bị có tính năng vượt trội về tiết kiệm năng lượng và tài nguyên, thân thiện môi trường;

b) Trong trường hợp cần thiết phải nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng, phải đáp ứng các yêu cầu theo hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ;

c) Không nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ mà các nước đã công bố loại bỏ vì lạc hậu, chất lượng kém, gây ô nhiễm môi trường.

Hiện nay Bộ Khoa học và Công nghệ chưa ban hành các tiêu chuẩn, yêu cầu trong trường hợp nhập khẩu máy móc thiết bị đã qua sử dụng nên cơ quan Hải quan chưa có cơ sở để giải quyết thủ tục nhập khẩu cho các lô hàng này. Do vậy, trong khi chờ Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành các tiêu chuẩn, yêu cầu trong trường hợp nhập khẩu máy móc thiết bị đã qua sử dụng thì cơ quan Hải quan chỉ giải quyết thủ tục nhập khẩu cho các trường hợp đã có ý kiến đồng ý của Bộ Khoa học và Công nghệ.

2. Chỉ thị số 17/CT-TTg có hiệu lực từ ngày 09/8/2013, như vậy các lô hàng máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng đã cập cảng hoặc đã xếp hàng lên tàu trước ngày 09/8/2013 có chịu sự điều chỉnh của Chỉ thị số 17/CT-TTg hay không? Đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ có hướng dẫn rõ về việc này để cơ quan Hải quan có cơ sở triển khai thực hiện.

Tổng cục Hải quan trao đổi với quý Bộ nội dung trên và mong sớm nhận được ý kiến của quý Bộ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/cáo);
- Cục Hải quan tỉnh, thành phố (để t/hiện);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5363/TCHQ-GSQL năm 2013 nhập khẩu công nghệ, máy móc, thiết bị của doanh nghiệp do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


8.207
DMCA.com Protection Status

IP: 54.146.206.127