Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 5358/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Hạnh Thu
Ngày ban hành: 16/12/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5358/TCHQ-GSQL
 V/v: mở rộng diện tích cửa hàng miễn thuế phục vụ khách nhập cảnh

Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2005 

 

Kính gửi  

- Cụm cảng hàng không Miền Bắc
(Sân bay quốc tế Nội Bài - Sóc Sơn - Hà Nội)
 

Trả lời công văn số 1520/CCMB-DVKH ngày 10/10/2005 của Cụm cảng hàng không Miền Bắc đề nghị xem xét điều chỉnh diện tích cửa hàng miễn thuế của Cụm cảng hàng không Miền Bắc tại sân bay quốc tế Nội Bài.

- Căn cứ Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế số 34/GCN-BTM ngày 18/8/2005 của Bộ Thương mại;

- Sau khi xem xét công văn số 2153/HQHN-NV ngày 02/12/2005 của Cục Hải quan thành phố Hà Nội báo cáo kết quả kiểm tra vị trí xin mở rộng diện tích cửa hàng miễn thuế nêu trên.

Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Nhất trí với đề nghị của Cụm cảng về việc điều chỉnh mở rộng diện tích hai gian hàng kinh doanh hàng miễn thuế tại khu A, B tầng 1, nằm trong khu cách ly cửa khẩu nhập cảnh nhà ga T1 sân bay Nội Bài. Cụ thể gian hàng cánh A có diện tích 43m2 mở rộng thêm thành 85,7m2, gian hàng cánh B có diện tích 48m2 mở rộng thành 85,7m2 nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động kinh doanh và vụ khách hàng.

Tổng cục Hải quan trả lời để Quý Cụm cảng được biết./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Thương mại (để phối hợp);
- Cục Hải quan Hà Nội;
- Lưu: VT, GS (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Hạnh Thu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5358/TCHQ-GSQL ngày 16/12/2005 của Tổng cục Hải quan về việc xem xét điều chỉnh diện tích cửa hàng miễn thuế của Cụm cảng hàng không Miền Bắc tại sân bay quốc tế Nội Bài

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.445

DMCA.com Protection Status
IP: 100.24.118.144