Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 5357/TM-ĐT ngày 20/11/2003 của Bộ Thương mại về việc miễn thuế nhập khẩu nguyên liệu sản xuất năm 2003 (năm thứ 1) của dự án đầu tư vào địa bàn kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn

Số hiệu: 5357/TM-ĐT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Thương mại Người ký: Mai Văn Dâu
Ngày ban hành: 20/11/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5357/TM-ĐT
V/v miễn thuế NK nguyên liệu  sản xuất năm 2003 (năm thứ I) của dự sán đầu tư vào địa bàn KTXH đặc biệt khó khăn

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2003

 

Kính gửi:

- Công ty TNHH Tứ Hải
 (Huyện Đức Hoà, tỉnh Long An)

 

Trả lời công văn số 11-2003/CV-TH ngày 18/11/2003 của Công ty TNHH Tứ Hải về việc miễn thuế nhập khẩu nguyên liệu cho sản xuất năm 2003;

Căn cứ khoản 5 Điều 57 Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31/7/2000 của Chính phủ cho phép các dự án đầu tư vào địa bàn kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn được miễn thuế nhập khẩu nguyên liệu sản xuất trong 5 năm đầu sản xuất;

Căn cứ Giấy phép đầu tư số 09/GP-KCN-LA ngày 12/2/2003 của Ban quản lý  KCN Long An cho phép thành lập Công ty 100% vốn nước ngoài để sản xuất sơn tĩnh điện, sơn phủ kim loại.

Căn cứ Quyết định số 230/2000/QĐ-BKH ngày 4/5/2000 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Danh mục các nguyên liệu, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được; Quyết định số 705/2003/QĐ-BKH ngày 18/9/2003 về Danh mục vật tư xây dựng trong nước đã sản xuất được;

Bộ Thương mại có ý kiến như sau:

1- Bộ Thương mại xác nhận Công ty TNHH Tứ Hải được miễn thuế nhập khẩu nguyên liệu sản xuất sơn (trong nước chưa sản xuất được) để sản xuất các loại sơn theo Giấy phép đầu tư trong năm 2003 (là năm thứ nhất) với trị giá nhập khẩu khoảng 60.665 USD. Danh mục cụ thể như phụ lục đính kèm và nằm trong phạm vi của kế hoạch nhập khẩu năm 2003 đã được Ban quản lý KCN tỉnh Long An duyệt tại văn bản số 622/CV-BQL ngày 18/11/2003.

2- Chỉ được miễn thuế nhập khẩu đối với nguyên liệu sản xuất tại Công ty tại tỉnh Long An không miễn thuế với nguyên liệu doanh nghiệp đưa ra các cơ sở khác để gia công. Nguyên liệu sản xuất nhập khẩu không được nhượng bán.

Văn bản này có hiệu lực đến 31/3/2004./.

 

 

KT/BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI THỨ TRƯỞNG
Mai Văn Dâu

 

PHỤ LỤC
(Kèm theo Công văn số 5357 ngày 20 tháng 11 năm 2003)

DANH MỤC NHẬP KHẨU NGUYÊN LIỆU PHỤC VỤ SẢN XUẤT NĂM 2003 CỦA CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TỨ HẢI

(Khu công nghiệp Đức Hoà 1 - Long An)

TT

Nguyên vật liệu

Mã số

ĐVT

Số lượng

Đơn giá (USD)

Thành tiền (USD)

01

- Sơn (phân tán trong môi trường không chứa nước) làm từ Polyme Epoxy

- Vecni (hàm lượng dung môi 50%)

32089069

 

32089029

Kg

 

Kg

2.900

 

9.200

4.62

 

4.62

13.389

 

42476

02

Dung môi (hợp chất hữu cơ) cấu trúc Este - Polyol

38410000

Kg

960

5

4.800

 

Tổng cộng

 

 

 

 

60.665

Bằng chữ: Sáu mươi ngàn sáu trăm mười lăm đô la Mỹ

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5357/TM-ĐT ngày 20/11/2003 của Bộ Thương mại về việc miễn thuế nhập khẩu nguyên liệu sản xuất năm 2003 (năm thứ 1) của dự án đầu tư vào địa bàn kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.037
DMCA.com Protection Status

IP: 18.210.22.132