Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 5340/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 15/12/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

 

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 5340/TCHQ-KTTT
V/v: giá tính thuế rượu

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2005

 

Kính gửi: Cục hải quan TP. Hồ Chí Minh

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số: 3992/HQTP-TGTT ngày 24/11/2005 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh báo cáo về việc giải quyết khiếu nại giá tính thuế đối với mặt hàng rượu các loại của công ty TNHH Thế giới vang và công ty TNHH TMDV Quốc tế vang. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Yêu cầu Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh hướng dẫn Doanh nghiệp thực hiện thủ tục khiếu nại theo đúng quy định. Căn cứ các chỉ đạo của Tổng cục Hải quan tại công văn số : 3225/TCHQ-KTTT ngày 15/8/2005 để giải quyết dứt điểm theo hướng xem xét đến giá hoá đơn và giá bán buôn thực tế để áp dụng phương pháp khấu trừ hợp lý, điều chỉnh giá theo thực tế mua bán của Doanh nghiệp.

- Trường hợp Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh thấy chưa đủ căn cứ xác định giá tính thuế thì tiến hành kiểm tra sau thông quan để xác định giá tính thuế của Doanh nghiệp.

Đề nghị Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh có hướng giải quyết dứt điểm để tránh tình trạng khiếu nại kéo dài đồng thời thu được thuế cho Ngân sách Nhà nước.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (5).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

 

 

 

 

Đặng Thị Bình An

           

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5340/TCHQ-KTTT ngày 15/12/2005 của Tổng cục Hải quan về việc giải quyết khiếu nại giá tính thuế đối với mặt hàng rượu các loại của công ty TNHH Thế giới vang và công ty TNHH TMDV Quốc tế vang

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.583

DMCA.com Protection Status
IP: 3.227.240.72
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!