Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 534/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Túc
Ngày ban hành: 01/02/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 534/TCHQ-GSQL
V/v thủ tục hải quan đối với hàng hóa vào, ra KKT-TMĐB Lao Bảo

Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2008

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị

Trả lời công văn số 37/HQQT-NV ngày 09/01/2008 của Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị về thủ tục hải quan đối với hàng hóa vào, ra Khu kinh tế - Thương mại đặc biệt (KKT-TMĐB) Lao Bảo, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về hồ sơ hải quan:

Cục Hải quan Quảng Trị căn cứ vào hướng dẫn về hồ sơ hải quan đối với từng loại hình nhập khẩu tại II.2, mục 1, phần B Thông tư số 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính để triển khai thực hiện.

2. Về xác định giá tính thuế:

- Việc xác định trị giá tính thuế để tính thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa của KKT-TMĐB Lao Bảo phải thực hiện theo các văn bản hiện hành đã hướng dẫn. Việc kiểm tra, xác định trị giá tính thuế đã có văn bản hướng dẫn, bao gồm cả việc kiểm tra trị giá khai báo, trường hợp nào thì tham vấn, chấp nhận hay không chấp nhận trị giá khai báo. Vì vậy, đề nghị Cục Hải quan Quảng Trị nghiên cứu để áp dụng.

- Giá tính thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa nhập khẩu là giá nhập khẩu tại cửa khẩu cộng với thuế nhập khẩu (nếu có), cộng thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có). Giá nhập khẩu tại cửa khẩu làm căn cứ tính thuế giá trị gia tăng được xác định theo các quy định về giá tính thuế hàng hóa nhập khẩu.

3. Về giám sát hàng hóa tại KKT-TMĐB Lao Bảo:

a. Đối với hàng hóa từ nước ngoài nhập khẩu vào nội địa qua cổng A (cửa khẩu Lao Bảo), Tổng cục đồng ý đề xuất của Hải quan Quảng Trị tại công văn số 37/HQQT-NV ngày 09/01/2008. Theo đó:

- Nếu hàng hóa đáp ứng yêu cầu niêm phong: sau khi làm xong thủ tục hải quan, Chi cục Hải quan cửa khẩu Lao Bảo tiến hành niêm phong, lập biên bản bàn giao chuyển cho Chi cục Hải quan Khu Thương mại Lao Bảo (cổng B) để theo dõi, giám sát.

- Nếu hàng hóa không đáp ứng yêu cầu niêm phong: Sau khi làm xong thủ tục hải quan, Chi cục Hải quan cửa khẩu Lao Bảo thông báo ngay cho Chi cục Hải quan Khu Thương mại Lao Bảo (bằng fax) để giám sát. Nội dung thông báo: thời gian thông quan, tờ khai hải quan đã làm thủ tục nhập khẩu, tên doanh nghiệp nhập khẩu, phương tiện vận chuyển. Chi cục Hải quan Khu Thương mại Lao Bảo tiến hành kiểm tra lại lô hàng khi có nghi vấn doanh nghiệp lợi dụng vận chuyển hàng hóa nhập khẩu qua KKT-TMĐB Lao Bảo để thẩm lậu hàng hóa của khu này vào nội địa.

b. Đối với hàng hóa từ nước ngoài nhập khẩu vào KKT-TMĐB Lao Bảo qua cổng B không đảm bảo điều kiện để niêm phong khi vận chuyển từ cửa khẩu nhập đến KKT-TMĐB Lao Bảo:

- Cục Hải quan Quảng Trị thực hiện như hướng dẫn tại công văn số 3093/TCHQ-GSQL ngày 08/6/2007; theo đó, đối hàng nhập khẩu không niêm phong được thì việc kiểm tra thực tế hàng hóa thực hiện tại cửa khẩu nhập.

- Hải quan cổng B phải theo dõi chặt chẽ, nếu doanh nghiệp đã mở tờ khai nhập khẩu nhưng không thấy đưa hàng hóa về KKT-TMĐB Lao Bảo thì phải xác định và xử lý kịp thời.

- Trong quá trình giám sát hàng hóa nhập khẩu vận chuyển từ cửa khẩu nhập vào KKT-TMĐB Lao Bảo qua cổng B, nếu Hải quan cổng B phát hiện có nghi vấn hàng nhập khẩu đã bị thẩm lậu vào nội địa thì tiến hành kiểm tra lại lô hàng.

- Tăng cường công tác kiểm tra thanh quyết toán theo hướng dẫn tại Thông tư số 74/2005/TT-BTC ngày 07/9/2005.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế (BTC)
- Vụ KTTT;
- Lưu: VT, GSQL (2 bản).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 534/TCHQ-GSQL ngày 01/02/2008 về việc thủ tục hải quan đối với hàng hóa vào, ra Khu kinh tế - Thương mại đặc biệt (KKT-TMĐB) Lao Bảo do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.119

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.15.251
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!