Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 5331/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 15/12/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5331/TCHQ-KTTT
V/v: Ban hành bổ sung danh mục dữ liệu giá
 

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2005 

 

Kính gửi : Cục hải quan Tp. Đà Nẵng

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số: 1639/HQĐNg-TGTT ngày 29/11/2005 của Cục Hải quan TP. Đà Nẵng về việc ban hành bổ sung danh mục dữ liệu giá tính thuế đối với những mặt hàng chưa được quy định tại danh mục dữ liệu giá ban hành kèm theo công văn số: 2739/TCHQ-KTTT ngày 12/07/2005.

Qua xem xét, Tổng cục Hải quan nhận thấy có một số mặt hàng điện thoại di động được xây dựng tại danh mục dữ liệu giá áp dụng đối với hàng đã qua sử dụng nhưng thuộc các model rất mới (VD: Hiệu Samsung, model E 810; Hiệu Motorola, model V878…).

Yêu cầu Cục Hải quan TP. Đà Nẵng kiểm tra lại hồ sơ xây dựng giá đối với mặt hàng điện thoại di động để xác định chính xác hàng thực nhập là hàng đã qua sử dụng hay hàng mới và xây dựng mức giá tại danh mục phù hợp với thực tế hàng nhập khẩu.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Đà Nẵng biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5331/TCHQ-KTTT ngày 15/12/2005 của Tổng cục Hải quan về việc ban hành bổ sung danh mục dữ liệu giá tính thuế đối với những mặt hàng chưa được quy định tại danh mục dữ liệu giá

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.346

DMCA.com Protection Status
IP: 3.230.154.90
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!