Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5317/QLD-GT năm 2019 về bảo đảm cung ứng thuốc trong đấu thầu thuốc tập trung cấp quốc gia do Cục Quản lý Dược ban hành

Số hiệu: 5317/QLD-GT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Quản lý dược Người ký: Vũ Tuấn Cường
Ngày ban hành: 11/04/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5317/QLD-GT
V/v bảo đảm cung ứng thuốc trong đấu thầu thuốc tập trung cấp quốc gia

Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2019

 

Kính gửi:

- Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
- Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc Quốc gia.

Cục Quản lý Dược nhận được Văn bản s 733/SYT-NVD ngày 19/3/2019 của Sở Y tế An Giang báo cáo tình hình thiếu thuốc tại các cơ sở y tế trong tnh đối với các thuốc thuộc Danh mục thuốc đu thầu tp trung cấp quốc gia do Bo hiểm xã hội Việt Nam và Trung tâm Mua sắm tập trung thuc Quốc gia tổ chức.

Cục Quản lý Dược có ý kiến như sau;

1. Theo quy định tại Khoản 6 Điều 35 Thông tư số 11/2016/TT-BYT ngày 11/5/2016 quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập: “Trưng hợp cơ sở y tế có nhu cầu s dụng thuốc trong Danh Mục thuốc đấu thầu tập trung, Danh Mục thuốc đàm phán giá nhưng chưa có thỏa thuận khung được công b hoặc đã ký hợp đồng cung cấp nhưng nhà thầu trúng thầu không cung cp được thuốc vì lý do bất khả kháng thì cơ sở y tế được phép tổ chức đu thầu theo quy định tại Thông tư này với số lượng thuốc không được vượt quá nhu cầu sử dụng của 12 tháng và tuân thủ quy định tại các Khoản 5, 6, và 7 Điều 38 Thông tư này”.

2. Liên quan đến kiến nghị của Sở Y tế An Giang, Cục Quản lý Dược đề nghị Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Trung tâm Mua sắm tp trung thuốc Quốc gia xem xét, hướng dẫn thống nhất các Sở Y tế trong cả nước thực hiện mua sắm đối với các thuốc thuộc Danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp quốc gia do các đơn vị đang làm đầu mối tổ chức thực hiện để bảo đảm cung ứng kịp thời thuốc phc v nhu cầu điều trị.

Trân trọng cảm ơn./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Th
trưởng Trương Quốc Cường (đ b/c);
- Thứ trư
ng Nguyn Trường Sơn (đ b/c);
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;
- L
ưu: VT, GT (P).

CỤC TRƯỞNG
Vũ Tuấn Cường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5317/QLD-GT năm 2019 về bảo đảm cung ứng thuốc trong đấu thầu thuốc tập trung cấp quốc gia do Cục Quản lý Dược ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.669

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.171.214