Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5307/TCHQ-GSQL năm 2013 xác định loại hình nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 5307/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 09/09/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5307/TCHQ-GSQL
V/v xác định loại hình nhập khẩu

Hà Nội, ngày 09 tháng 09 năm 2013

 

Kính gửi:

Công ty CP Công nghệ Tương lai Đất Việt.
(Đ/c: Xóm Miếu, Xã Phụng Châu, huyện Chương Mỹ, Hà Nội)

 

Trả lời công văn số 18/CV-ĐV ngày 3/9/2013 của Công ty CP Công nghệ Tương lai Đất Việt về việc đăng ký loại hình nhập khẩu đối với máy in và máy photocopy đã qua sử dụng, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về việc xác định loại hình nhập khẩu:

Theo nội dung giải trình tại công văn số 18/CV-ĐV dẫn trên thì Công ty đã đầu tư nhà xưởng và trang thiết bị nhằm thực hiện việc sửa chữa, làm mới máy in và máy photocopy đã qua sử dụng sau đó tái xuất toàn bộ sản phẩm cho các đối tác nước ngoài; vì vậy, đề nghị Công ty căn cứ mục đích sản xuất kinh doanh để xác định loại hình nhập khẩu máy in và máy photocopy đã qua sử dụng, cụ thể:

- Nếu Công ty nhập khẩu máy in và máy photocopy đã qua sử dụng để sản xuất, làm mới và xuất khẩu toàn bộ sản phẩm thì Công ty thực hiện đăng ký tờ khai theo loại hình NSXXK. Đề nghị Công ty căn cứ quy định tại Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 6/12/2010, Thông tư số 196/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính để thực hiện.

- Nếu Công ty chỉ thực hiện gia công để hưởng tiền công, việc cung ứng nguyên vật liệu và sản xuất sản phẩm do nước ngoài chỉ định thì thực hiện theo loại hình gia công. Đề nghị Công ty căn cứ quy định tại Thông tư số 117/2011/TT-BTC ngày 15/8/2011, Thông tư số 196/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính để thực hiện.

Quá trình thực hiện, đề nghị Công ty tuân thủ đúng quy định tại Thông tư số 11/2012/TT-BTTTT ngày 17/7/2012 và công văn số 2133/BTTTT-CNTT ngày 23/7/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

2. Công văn này thay thế công văn số 825/GSQL-GQ2 ngày 26/8/2013.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty CP Công nghệ Tương lai Đất Việt biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ Quảng Ninh (để t/hiện);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5307/TCHQ-GSQL năm 2013 xác định loại hình nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.590
DMCA.com Protection Status

IP: 34.203.213.116