Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 53/TCT-ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 05/01/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 53/TCT-ĐTNN
V/v: Chính sách thuế

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2006

 

Kính gửi:

 - Cục thuế tỉnh Bình Dương 
 - Công ty PUNGKOOK Sài Gòn II

 

Trả lời công văn số 7466/CT-ĐTNN ngày 5/12/2005 của Cục thuế tỉnh Bình Dương, công văn số 08/CV-KT/PKSGII-05 ngày 2/12/2005 của Công ty Pungkook Sài Gòn II về việc xác định nghĩa vụ thuế TNDN đối với hoạt động giao gia công lại hàng xuất khẩu, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điều 2 Giấy phép đầu tư số 120/GP-KCN-BD ngày 19/7/2001 do Ban quản lý các KCN Bình Dương cấp cho Công ty Pungkook Sài Gòn II thì mục tiêu và phạm vi kinh doanh của doanh nghiệp là sản xuất, gia công và xuất khẩu túi xách, túi hành lý; ít nhất 81% sản phẩm của doanh nghiệp được xuất khẩu, số còn lại tiêu thụ tại Việt Nam.

Trường hợp trong năm 2003 và 2004, do đơn đặt hàng Công ty ký với khách hàng nước ngoài vượt quá năng lực gia công, sản xuất nên đã thuê lại các đơn vị khác trong nước gia công một phần để giao hàng kịp tiến độ, Công ty trực tiếp xuất khẩu cho khách hàng nước ngoài thì doanh thu phát sinh từ hoạt động giao gia công lại hàng xuất khẩu này được coi là doanh thu xuất khẩu của Công ty.

Trường hợp Công ty đạt tỷ lệ doanh thu xuất khẩu sản phẩm theo quy định thì được hưởng ưu đãi về thuế TNDN theo quy định tại Giấy phép đầu tư đã cấp kể cả đối với phần thu nhập Công ty có được do chênh lệch giữa giá gia công nước ngoài với gia công trong nước.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Bình Dương, Công ty Pungkook Sài Gòn II được biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế tỉnh Đắk Lắk;
- Lưu: VT, DNNN (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Nguyễn Thị Cúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 53/TCT-ĐTNN ngày 05/01/2006 của Tổng cục Thuế về việc xác định nghĩa vụ thuế TNDN đối với hoạt động giao gia công lại hàng xuất khẩu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.862

DMCA.com Protection Status
IP: 35.172.164.32