Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 5299/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 14/12/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5299/TCHQ-KTTT
V/v: Giá tính thuế rượu

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2005 

 

Kính gửi :

Công ty TNHH TM-DV Quốc tế Vang
(Số 05 Cộng Hòa, P.4, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh)
 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 51/CV ngày 07/11/2005 của Công ty TNHH TM-DV Quốc tế Vang khiếu nại về giá tính thuế mặt hàng rượu nhập khẩu qua Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Tổng cục Hải quan đánh giá tốt thái độ hợp tác của công ty trong việc chấp hành nghĩa vụ nộp thuế theo quy định. Về vấn đề công ty đề nghị, Tổng cục Hải quan đã có văn bản chỉ đạo Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh giải quyết theo đúng trình tự khiếu nại quy định tại Mục I chương V Thông tư số 118/2003/TT/BTC ngày 8/12/2003 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan thông báo để Doanh nghiệp được biết và liên hệ Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh để được giải quyết.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT(5).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5299/TCHQ-KTTT ngày 14/12/2005 của Tổng cục Hải quan về việc giá tính thuế mặt hàng rượu nhập khẩu qua Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.422

DMCA.com Protection Status
IP: 18.232.56.9