Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 5265/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 24/10/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 5265/TCHQ-GSQL
V/v vướng mắc C/O mẫu D và vận đơn chở suốt

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2011

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP Hà Nội

Trả lời công văn số 1636/HQHN-GSQL đề ngày 08/9/2011 của Cục Hải quan TP Hà Nội báo cáo về trường hợp vận tải đơn của Công ty ô tô Toyota, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 21, Phụ lục 7 Thông tư 21/2010/TT-BCT ngày 17/5/2010 của Bộ Công Thương thì khi hàng hóa được vận chuyển qua nước trung gian không phải là thành viên, các chứng từ phải nộp cho cơ quan hải quan nước nhập khẩu là: vận tải đơn chở suốt được cấp tại nước thành viên xuất khẩu, C/O, hóa đơn thương mại, chứng từ chứng minh.

Qua kiểm tra hồ sơ cho thấy:

1. Vận tải đơn chở suốt và hồ sơ liên quan:

- Hàng hóa có C/O do Philippines cấp;

- Invoice/parking list thể hiện thông tin về hành trình lô hàng (có quá cảnh qua Hong Kong)

- Vận tải đơn được phát hành tại Philippines (nước xuất khẩu trực tiếp phát hành) thể hiện được cảng xếp hàng tại nước xuất khẩu và cảng dỡ hàng tại nước nhập khẩu trong hành trình lô hàng.

- Có "Cargo manifest and Freight List" thể hiện việc quá cảnh qua nước thứ ba là Hồng Kông

- Bộ hồ sơ đã thể hiện tên tàu vận chuyển tuyến quốc tế là VH 100W VAN HUNG (từ Manila đến Hải Phòng),

Kết nối các thông tin trong bộ hồ sơ thì vận tải đơn trên được chấp nhận là vận tải đơn chở suốt được cấp tại nước thành viên xuất khẩu.

2. Chứng từ chứng minh: bộ hồ sơ chưa có văn bản xác nhận vận tải như hướng dẫn tại điểm 1.3 công văn số 495/TCHQ-GSQL ngày 23/01/2009 và công văn số 1901/TCHQ-GSQL ngày 10/04/2009, về việc hàng hoá được quá cảnh qua Hong Kong, được giữ nguyên trạng và đáp ứng quy định của Quy tắc vận tải trực tiếp trong Hiệp định ATIGA.

Do đó, nếu công ty nộp đầy đủ các chứng từ cần thiết trên đây và không có nghi ngờ nào khác về xuất xứ lô hàng thì xem xét chấp nhận C/O và áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt.

Tổng cục Hải quan hướng dẫn để đơn vị biết, thực hiện./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

MINISTRY OF FINANCE
GENERAL DEPARTMENT OF CUSTOMS
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No. 5265/TCHQ-GSQL

Hanoi, October 24, 2011

 

To: Hanoi Customs Department

In response to Official Dispatch no. 1636/HQHN-GSQL dated September 08, 2011 of Hanoi Customs Department regarding the bill of lading of Toyota Motor Co., Ltd, below are opinions of the General Department:

Pursuant to Article 21, Appendix 7 of Circular No.21/2010/TT-BCT dated May 17, 2010 of the Ministry of Trade and Industry, when cargo is transit through a non-party country, required documents submitted to the customs authority of the importing country include through bill of lading issued by the exporting Member State, C/O, invoice or document proving the cargo in transit.

The results of document inspection show that:

1. Through bill of lading and relevant documents have successfully provided the following information:

- C/O issued by The Philippines;

- Invoice/parking list with information on the movement of cargo (transit through Hong Kong)

- The bill of lading issued in The Philippines (directly by the authority of the exporting country) specifying the loading port in the exporting country and discharging port in the importing country during the cargo transport.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.- The name of international vessel: VH 100W VAN HUNG (from Manila to Hai Phong)

By gathering all information provided in the application, the above-mentioned bill of lading is accepted as the through bill of lading issued the exporting Member State.

2. Document proving cargo in transit: the application does not include the document proving the transport mentioned in Official Dispatch No.495/TCHQ-GSQL dated January 23, 2009 and Official Dispatch No.1901/TCHQ-GSQL dated April 10, 2009 about the cargo that is transit through Hong Kong with status quo maintained and conformable with provisions in the Direct Consignment Rules in the ATIGA Agreement.

As for that reason, if the company submits all required documents mentioned above and there is no doubt about the cargo origin, the C/O shall be accepted and preferential tariff duties shall be applied.

 

 

PP. DIRECTOR GENERAL
DEPUTY DIRECTOR GENERAL
Vu Ngoc Anh

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5265/TCHQ-GSQL ngày 24/10/2011 vướng mắc C/O mẫu D và vận đơn chở suốt do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.414

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.60.197
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!