Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 5252/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Hạnh Thu
Ngày ban hành: 13/12/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5252/TCHQ-GSQL
V/v: làm thủ tục hàng GCCT quá thời hạn quy định

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2005 

 

Kính gửi  Cục hải quan thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời Công văn số 3659/HQTP-NV ngày 31/10/2005 của Cục Hải quan tp. Hồ Chí Minh về việc doanh nghiệp không xuất trình tờ khai hàng gia công chuyển tiếp đúng thời hạn quy định của Quyết định số 69/2004/QĐ-BTC ngày 24/8/2004 để Hải quan xác nhận và làm thủ tục hải quan, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1- Đối với thủ tục nhận hàng: Thời hạn doanh nghiệp nhận hàng gia công chuyển tiếp xuất trình tờ khai hàng gia công chuyển tiếp cho Hải quan bên nhận để làm thủ tục hải quan phải thực hiện đúng quy định của Quyết định 69/2004/QĐ-BTC ngày 24/8/2004. Quá thời hạn này thì xử lý như sau:

- Xử phạt vi phạm hành chính đối với Bên nhận về hành vi vi phạm quy định về quản lý hải quan đối với hàng hóa gia công với nước ngoài, nếu Bên giao đã giao hàng cho Bên nhận nhưng Bên nhận không đến cơ quan Hải quan làm thủ tục theo đúng thời hạn quy định;

- Yêu cầu doanh nghiệp khai lại trên tờ khai mới; khi đăng ký tờ khai mới nếu hợp đồng gia công nhận đã hết hạn thì yêu cầu doanh nghiệp gia hạn hợp đồng.

- Hải quan bên nhận không làm thủ tục hải quan cho những trường hợp hợp đồng gia công nhận đã hết hạn mà không có phụ lục gia hạn hợp đồng.

2- Đối với thủ tục giao hàng: trường hợp tờ khai hàng gia công chuyển tiếp đã được Hải quan bên nhận xác nhận đã làm thủ tục hải quan, nhưng Bên giao xuất trình tờ khai này cho Hải quan bên giao để làm thủ tục hải quan quá hạn quy định của Quyết định 69/2004/QĐ-BTC ngày 24/8/2004 thì xử lý như sau:

- Xử phạt vi phạm hành chính đối với Bên giao về hành vi như nêu tại điểm 1 trên đây;

- Hải quan bên giao làm thủ tục hải quan cho Bên giao, không yêu cầu phải làm lại tờ khai mới.

- Trường hợp có nghi vấn tờ khai giả mạo hoặc nghi vấn giao nhận hàng không đúng khai báo, giao nhận khống… thì trước khi xác nhận đã làm thủ tục hải quan, Hải quan bên giao cần có văn bản trao đổi với Hải quan bên nhận để xác minh, nếu phát hiện sai phạm thì xử lý theo quy định của pháp luật.

Tổng Cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Cục HQ các tỉnh, TP (để thực hiện)
- Lưu: VT, GSQL (2 bản)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Đặng Hạnh Thu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5252/TCHQ-GSQL ngày 13/12/2005 của Tổng Cục Hải quan về việc doanh nghiệp không xuất trình tờ khai hàng gia công chuyển tiếp đúng thời hạn quy định của Quyết định số 69/2004/QĐ-BTC ngày 24/8/2004 để Hải quan xác nhận và làm thủ tục hải quan

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.904

DMCA.com Protection Status
IP: 44.221.66.130
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!