Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 5244/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Hạnh Thu
Ngày ban hành: 12/12/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5244/TCHQ-GSQL
V/v: kiểm tra chất lượng xăng dầu NK

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2005 

 

Kính gửi : Cục hải quan các tỉnh, thành phố

Tổng cục Hải quan nhận được ý kiến phản ánh của một số đơn vị (qua điện thoại) về việc thực hiện công văn số 5128/TCHQ-GSQL ngày 01/12/2005 của Tổng cục Hải quan chấn chỉnh việc chấp nhận chứng thư giám định hàng hóa của doanh nghiệp kinh doanh giám định thay cho kết quả kiểm tra chất lượng của cơ quan có chức năng kiểm tra nhà nước về chất lượng. Sau khi rà soát lại nội dung công văn nêu trên, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Nội dung cơ bản của công văn 5128/TCHQ-GSQL là Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị kiểm tra, chấn chỉnh việc thực hiện không đúng quy định về kiểm tra nhà nước về chất lượng đối với xăng dầu nhập khẩu (các trường hợp không thực hiện kiểm tra chất lượng mà chỉ thực hiện giám định để xác định khối lượng, trọng lượng hàng hóa phục vụ mục đích tính thuế). Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị tiếp tục kiểm tra và báo cáo về Tổng cục.

2. Điều chỉnh bổ sung Điểm 1 công văn 5128/TCHQ-GSQL nêu về các căn cứ thông quan lô hàng: Trường hợp xăng dầu nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, chuyển tải thuộc danh mục phải kiểm tra nhà nước về chất lượng nhưng chưa có giấy xác nhận đạt chất lượng thì thực hiện theo quy định cụ thể tại Điểm 7 Mục 1 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 30/2004/QĐ-BTC ngày 6/4/2004 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ KHCN (T. cục TĐC) để phối hợp;
- Lãnh đạo BTC (để báo cáo);
- Lưu: VT, GQ(2).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Hạnh Thu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5244/TCHQ-GSQL ngày 12/12/2005 của Tổng cục Hải quan về việc kiểm tra chất lượng xăng dầu NK

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.388

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.99.222