Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5240/BGTVT-VT năm 2021 thực hiện Công điện 789/CĐ-TTg về áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế thực hiện “mục tiêu kép” do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 5240/BGTVT-VT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Lê Anh Tuấn
Ngày ban hành: 06/06/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5240/BGTVT-VT
V/v: Triển khai thực hiện Công điện số 789/CĐ-TTg ngày 05 tháng 6 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2021

 

Kính gửi:

- Tổng cục Đường bộ Việt Nam;
- Cục Đường sắt Việt Nam;
- Cục Hàng không Việt Nam;
- Cục Hàng hải Việt nam;
- Cục Đường thủy nội địa Việt Nam;
- Cục Y tế giao thông vận tải;
- Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Sở Giao thông vận tải và Xây dựng Lào Cai;
- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ.

Thực hiện Công điện số 789/CĐ-TTg ngày 05 tháng 6 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế thực hiện “mục tiêu kép”, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương thực hiện một số nhiệm vụ, cụ thể như sau:

1. Tiếp tục quán triệt, thực hiện có hiệu quả các chỉ đạo về phòng, chống dịch, thực hiện “mục tiêu kép” của Thường trực Ban Bí thư tại Điện ngày 27 tháng 4 năm 2021 và các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 và các hướng dẫn của Bộ Y tế.

2. Theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn kịp thời tháo gỡ khó khăn cho các địa phương, nhất là các địa phương trọng điểm, nỗ lực cao nhất bảo đảm hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.

3. Tổng cục Đường bộ Việt Nam, các Cục: Đường sắt Việt Nam, Hàng không Việt Nam, Hàng hải Việt Nam, Đường thủy nội địa Việt Nam.

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị thuộc các Bộ: Y tế, Công an, Công Thương và các Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Sở Giao thông vận tải và Xây dựng Lào Cai:

- Rà soát việc tổ chức hoạt động vận tải đi, đến nơi có dịch đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh và đảm bảo phòng, chống dịch;

- Chấn chỉnh kịp thời việc áp dụng các biện pháp quá mức cần thiết gây ách tắc hoạt động vận tải và ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh.

b) Rà soát, đánh giá các văn bản hướng dẫn liên quan đến công tác vận tải hàng hóa, hành khách thuộc lĩnh vực cơ quan, đơn vị mình quản lý để điều chỉnh hoặc đề xuất điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế phòng, chống dịch Covid-19.

c) Báo cáo công tác triển khai thực hiện nhiệm vụ về Bộ GTVT trước ngày 08 tháng 6 năm 2021.

4. Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Sở Giao thông vận tải và Xây dựng Lào Cai phối hợp với Tổng cục Đường bộ Việt Nam và các Cục: Đường sắt Việt Nam, Hàng không Việt Nam, Hàng hải Việt nam, Đường thủy nội địa Việt Nam để thực hiện các nội dung sau:

- Rà soát việc tổ chức hoạt động vận tải đi, đến nơi có dịch đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch và sản xuất kinh doanh;

- Chấn chỉnh kịp thời việc áp dụng các biện pháp quá mức cần thiết gây ách tắc hoạt động vận tải và ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh.

5. Cục Y tế giao thông vận tải rà soát, đánh giá các văn bản hướng dẫn liên quan đến phòng, chống dịch Covid-19 trong ngành giao thông vận tải để đề xuất điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế phòng, chống dịch Covid-19.

Bộ GTVT yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: Y tế, Công an, Công Thương;

- Báo Giao thông;
- Cổng TTĐT Bộ GTVT (để đăng tải);
- Lưu: VT, VTải (Tu3).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5240/BGTVT-VT năm 2021 thực hiện Công điện 789/CĐ-TTg về áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế thực hiện “mục tiêu kép” do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


930

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.204.48.69