Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 5216/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 09/12/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5216/TCHQ-KTTT
V/v: thực hiện trị giá GATT

Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2005 
Kính gửi : Cục hải quan Lạng Sơn

 

Qua quá trình theo dõi tình hình thực hiện xác định trị giá theo GATT tại Cục Hải quan Lạng Sơn trên chương trình GTT22. Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan Lạng Sơn báo cáo giải trình một số nội dung sau:

+ Tại tờ khai nhập khẩu số 464/NK/KD ngày 29/8/2005 nhập rất nhiều mặt hàng nhưng khi truyền về Tổng cục không có đơn giá.

+ Tại 3 tờ khai: TK số 5384/NKD ngày 18/05/2005; TK số 5655/NKD ngày 30/5/2005 và TK số 5293/NKD ngày 12/5/2005 nhập khẩu mặt hàng “Nho quả tươi” với số lượng lớn có xuất xứ Chile.
Theo quy định Chile không thuộc đối tượng GATT, cán bộ xác định giá tại Cục Hải quan Lạng Sơn vẫn xác định phương pháp áp giá của 3 tờ khai trên theo GATT.

+ Tại tờ khai số 594/NKD ngày 28/5/2005 nhập khẩu mặt hàng “Máy làm kem dùng trong gia đình BJ 7278 (2,4KW), 28L” với giá là 200 USD, cán bộ xác định giá đã mời Doanh nghiệp tham vấn, nhưng đến tận 21/10/2005 mới đưa vào hệ thống GTT22 và truyền về Tổng cục.
Đối với mặt hàng “Máy làm kem dùng trong gia đình BJ 7278 (2,4KW), 28L” nêu trên có hiện tượng Down giá giảm dần (cùng chủng loại, cùng model, cùng nước nhập khẩu). Tại tờ khai số 6392/NKD ngày 30/06/2005 nhập khẩu với giá còn lại là 110 USD và ở tờ khai số 11087/NKD ngày 16/10/2005 giá chỉ còn 61,9 USD.

Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan Lạng Sơn giải trình các nội dung nêu trên bằng văn bản và báo cáo về Tổng cục trước ngày 25/12/2005./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT(5
).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5216/TCHQ-KTTT ngày 09/12/2005 của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện trị giá GATT

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.618

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.145.153
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!