Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 5211TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Hạnh Thu
Ngày ban hành: 09/12/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5211TCHQ-GSQL
V/v: xác nhận vị trí đặt cửa hàng miễn thuế

Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2005 

 

Kính gửi : Bộ thương mại

Phúc đáp công văn số 982/TM-XNK ngày 21/10/2005 của Bộ Thương mại về việc xác nhận vị trí dự kiến đặt cửa hàng miễn thuế của Công ty TNHH Thương mại Tân Niên Kỳ (được đổi tên từ Công ty TNHH Thương mại Thế Kỷ Vàng), địa chỉ trụ sở chính đặt tại 019 Đường Nguyễn Huệ, thành phố Lào Cai, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Căn cứ công văn số 1372/UBND-TM ngày 11/10/2005 của UBND Lào Cai về việc kinh doanh cửa hàng miễn thuế tại cửa khẩu quốc tế Lào Cai;

- Căn cứ báo cáo của Cục Hải quan tỉnh Lào Cai tại Công văn số 190/HQLC-CV ngày 27/6/2005;

Tổng cục Hải quan xác nhận vị trí dự kiến cửa hàng miễn thuế và kho hàng miễn thuế phục vụ khách xuất cảnh của Công ty TNHH Thương mại Tân Niên Kỳ nằm trong khu vực cách ly cửa khẩu xuất cửa khẩu quốc tế Lào Cai đáp ứng yêu cầu kiểm tra, kiểm soát của Hải quan.

Tổng cục Hải quan kính chuyển ý kiến nêu trên tới Bộ Thương mại để xem xét, giải quyết các thủ tục tiếp theo theo thẩm quyền./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh Lào Cai;
- Công ty TNHH Thương mại Tân Niên Kỳ;
- Cục HQ tỉnh Lào Cai (để biết);
- Lưu: VT, GS(3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Hạnh Thu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5211 TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc xác nhận vị trí dự kiến đặt cửa hàng miễn thuế cửa hàng miễn thuế của Công ty TNHH Thương mại Tân Niên Kỳ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.355

DMCA.com Protection Status
IP: 44.197.198.214