Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5161/TCHQ-GSQL nộp C/O trong bộ hồ sơ hải quan điện tử do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 5161/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 18/10/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5161/TCHQ-GSQL
V/v nộp C/O trong bộ hồ sơ hải quan điện tử

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2011

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Qua kiểm tra thực tế và báo cáo vướng mắc của một số đơn vị hải quan về việc thực hiện quy định nộp C/O đối với các lô hàng nhập khẩu được làm thủ tục hải quan điện tử, Tổng cục Hải quan chỉ đạo như sau:

1. Căn cứ quy định tại Khoản 2d Điều 7 Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan; Khoản 2e.6 Điều 11 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính; các Thông tư/Quyết định của Bộ Công Thương về Quy chế xuất xứ thực hiện các Hiệp định thương mại tự do (FTAs) và quy định về điều kiện để hưởng ưu đãi theo FTAs tại các Thông tư/Quyết định của Bộ Tài chính ban hành biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt, người nhập khẩu phải nộp C/O bản original (là chứng từ giấy) cho cơ quan Hải quan cùng bộ hồ sơ nhập khẩu lô hàng để được xem xét hưởng thuế suất ưu đãi đặc biệt. Theo đó, trường hợp nộp bản scan của C/O original dưới dạng file hình ảnh hoặc bản giấy được in ra từ file hình ảnh đó thì không được chấp nhận áp dụng mức thuế suất ưu đãi đặc biệt theo FTAs.

2. Yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố tiến hành rà soát ngay các lô hàng đã đăng ký tờ khai hải quan điện tử, đã thông quan và đã được áp dụng mức thuế suất ưu đãi đặc biệt, nếu không đáp ứng quy định trên đây thì báo cáo về Tổng cục Hải quan xem xét xử lý theo các tiêu chí sau: số tờ khai, mặt hàng, mã số HS, xuất xứ, mẫu C/O (mẫu D, E, AK, …) và ngày cấp, số lượng, trị giá, số tiền thuế đã nộp, số tiền thuế dự kiến truy thu theo mức thuế suất MFN. Thời hạn gửi báo cáo: trước ngày 15/11/2011.

Tổng cục Hải quan hướng dẫn để các đơn vị biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế XNK, KTSTQ, ĐTCBL, Vụ Pháp chế, Ban CCHĐHHQ (để phối hợp);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5161/TCHQ-GSQL nộp C/O trong bộ hồ sơ hải quan điện tử do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.345
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.38.5