Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 5156/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 05/12/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5156/TCHQ-KTTT
V/v: giải quyết khiếu nại GTT

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2005 

 

Kính gửi : Công ty TNHH Ge Việt Nam

Trả lời công văn số 21105/GEVN-HQ ngày 21/10/2005 của Công ty TNHH GE Việt Nam khiếu nại về giá tính thuế hàng nhập khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Tại Điểm 2 Mục I chương V Thông tư số 118/2003/TT/BTC ngày 8/12/2003 của Bộ Tài chính quy định: các cấp giải quyết khiếu nại về trị giá tính thuế theo trình tự bao gồm:

- Chi Cục trưởng Chi cục Hải quan nơi đã ra quyết định về trị giá.

- Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, thành phố, liên tỉnh.

- Tổng Cục trưởng Tổng cục Hải quan.

- Bộ trưởng Bộ Tài chính.

2. Tại Điểm 3 Mục I chương V Thông tư số 118/2003/TT/BTC ngày 8/12/2003 của Bộ Tài chính quy định cơ quan Hải quan có quyền từ chối các trường hợp khiếu nại vượt cấp…

Đề nghị Công ty khiếu nại theo trình tự quy định trên đây. Tổng cục Hải quan không giải quyết khiếu nại vượt cấp.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty được biết.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan Hà Nội;
- Lưu: VT, Vụ KTTT(3 bản).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5156/TCHQ-KTTT ngày 05/12/2005 của Tổng cục Hải quan về việc giá tính thuế hàng nhập khẩu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.368

DMCA.com Protection Status
IP: 100.26.196.222
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!