Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 513/BCT-ATMT năm 2014 về quản lý chất lượng công trình kho vật liệu nổ công nghiệp do Bộ Công Thương ban hành

Số hiệu: 513/BCT-ATMT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Lê Dương Quang
Ngày ban hành: 21/01/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 513/BCT-ATMT
V/v quản lý chất lượng công trình kho vật liệu nổ công nghiệp.

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2014

 

Kính gửi: Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng tại Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng và Thông tư số 10/2013-TT-BXD ngày 25 tháng 7 năm 2013 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng, để phù hợp với công tác quản lý vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN) quy định tại Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ về VLNCN và Chỉ thị số 01/CT-BCT ngày 02 tháng 01 năm 2014 về việc thực hiện quản lý chất lượng công trình xây dựng, Bộ Công Thương giao việc quản lý chất lượng công trình kho chứa VLNCN như sau:

1. Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp (Cục ATMT) là cơ quan đầu mối theo dõi, tổng hợp công tác quản lý chất lượng công trình kho chứa VLNCN trên phạm vi toàn quốc; thực hiện công tác quản lý chất lượng công trình kho chứa VLNCN của các tổ chức do Bộ Công Thương cấp giấy chứng nhận, giấy phép hoạt động VLNCN; Trực tiếp thực hiện việc thẩm tra thiết kế, kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình kho chứa VLNCN dạng cố định theo quy định tại Điểm 3 Điều 6, Chương II Quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia về an toàn trong bảo quản, vận chuyển và tiêu hủy VLNCN đưa vào sử dụng của các tổ chức là doanh nghiệp nhà nước giữ cổ Phần chi phối do các Bộ, ngành hoặc Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước làm đại diện chủ sở hữu vốn, các doanh nghiệp hoạt động dầu khí, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các cơ quan đào tạo, huấn luyện, nghiên cứu khoa học.

2. Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện thẩm tra thiết kế, kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình kho chứa VLNCN dạng cố định theo quy định tại Điểm 3 Điều 6, Chương II Quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia về an toàn trong bảo quản, vận chuyển và tiêu hủy VLNCN đưa vào sử dụng đối với các tổ chức còn lại, thuộc phạm vi quản lý của tỉnh. Các loại kho lưu động (trừ kho có kết cấu dạng hòm, thùng chứa), Sở Công Thương phối hợp với cơ quan chức năng của tỉnh kiểm tra kết cấu của kho theo quy định và thống nhất địa điểm cho phép đặt kho đảm bảo các Điều kiện an ninh, an toàn.

Đề nghị các Sở Công Thương triển khai thực hiện và báo cáo Bộ Công Thương (Cục Kỹ thuật an toàn và môi trường công nghiệp, 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội) về tình hình chất lượng và quản lý chất lượng công trình kho VLNCN trên địa bàn trước ngày 10 tháng 12 hàng năm./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, ATMT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Lê Dương Quang

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 513/BCT-ATMT năm 2014 về quản lý chất lượng công trình kho vật liệu nổ công nghiệp do Bộ Công Thương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


151
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.114.202