Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 5128/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 01/12/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5128/TCHQ-GSQL
V/v: thực hiện kiểm tra nhà nước
về chất lượng đối với xăng dầu NK

Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2005 

Kính gửi  Cục hải quan các tỉnh thành phố

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1562/TĐC-ĐGPH ngày 15 tháng 11 năm 2005 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (gửi kèm) thông báo có trường hợp cơ quan hải quan tại cửa khẩu đã chấp nhận kết quả giám định của doanh nghiệp giám định thay cho kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng của cơ quan có thẩm quyền kiểm tra đối với mặt hàng xăng dầu nhập khẩu. Để thực hiện đúng quy định về kiểm tra nhà nước về chất lượng đối với mặt hàng xăng dầu nhập khẩu, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục trưởng Cục Hải quan các tỉnh, thành phố chỉ đạo thực hiện:

1. Đối với mặt hàng thuộc Danh Mục hàng hóa XNK phải kiểm tra Nhà nước về chất lượng, chỉ thông quan khi có thông báo kết quả kiểm tra đạt yêu cầu chất lượng hoặc thông báo lô hàng được miễn kiểm tra chất lượng theo quy định tại các văn bản: Quyết định 117/2000/QĐ-BKHCNMT ngày 26/1/2000 của Bộ Khoa học Công nghệ Môi trường (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ), Thông tư liên tịch số 37/2001/TTLT-BKHCNMT-TCHQ ngày 28/6/2001 của Bộ Khoa học Công nghệ Môi trường và Tổng cục Hải quan.

2. Đối với trường hợp các đơn vị đã cho thông quan hàng hóa chỉ căn cứ kết quả giám định của doanh nghiệp giám định, yêu cầu các đơn vị tổ chức kiểm tra lại. Nếu phát hiện việc làm trên có động cơ tiêu cực, gây thất thu thuế thì tiến hành truy thu, kiểm Điểm, xử lý kỷ luật và báo cáo Tổng cục./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ KHCN (T.cục TĐC) để phối hợp;
- LĐ Bộ Tài chính (để báo cáo);
- Lưu VT, GSQL (2).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5128/TCHQ-GSQL ngày 01/12/2005 của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện kiểm tra nhà nước về chất lượng đối với xăng dầu NK

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.713

DMCA.com Protection Status
IP: 44.197.198.214