Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5086/TCHQ-GSQL năm 2013 về xuất khẩu hàng mẫu và hàng bù không thanh toán do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 5086/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Trịnh Đình Kính
Ngày ban hành: 27/08/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5086/TCHQ-GSQL
V/v xuất khẩu hàng mẫu và hàng bù không thanh toán

Hà Nội, ngày 27 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi:

Công ty CP Tong Hong Tannery Việt Nam.
(Đ/c: KCN Mỹ Xuân A2, Huyện Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu)

 

Trả lời công văn số 18/CV-XNK của Công ty CP Tong Hong Tannery Việt Nam về việc xuất khẩu hàng mẫu và hàng bù không thanh toán, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Thủ tục xuất khẩu hàng mẫu, hàng xuất bù cho hàng bị lỗi, hư hỏng không thanh toán.

Thực hiện đầy đủ các bước theo quy định đối với loại hình nhập nguyên liệu để sản xuất xuất khẩu trong đó hợp đồng xuất khẩu phải thể hiện sản phẩm xuất khẩu là hàng mẫu, hàng xuất bù cho hàng bị lỗi, hư hỏng không thanh toán.

2. Về chính sách thuế: thực hiện theo quy định đối với loại hình NSXXK.

Áp dụng chính sách riêng đối với hàng bù không thanh toán: Hồ sơ thanh khoản, hoàn thuế thuộc diện kiểm tra trước, hoàn thuế sau thực hiện theo quy định tại khoản 5 Điều 128 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 6/12/2010 của Bộ Tài chính với điều kiện trên hợp đồng xuất khẩu phải có điều khoản đền bù và hồ sơ xuất khẩu hàng đền bù phải thể hiện rõ hàng hóa gửi đền bù cho hợp đồng xuất khẩu nào.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty CP Tong Hong Tannery Việt Nam biết, liên hệ với Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục để được hướng dẫn, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ Bà Rịa - Vũng Tàu (để t/hiện);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HQ
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trịnh Đình Kính

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5086/TCHQ-GSQL năm 2013 về xuất khẩu hàng mẫu và hàng bù không thanh toán do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


7.929

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.178.91