Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 5034/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 28/11/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN

******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

********

Số: 5034/TCHQ-GSQL
V/v: kiểm tra chất lượng hàng hóa XK

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2005 

 

Kính gửi  Cục hải quan tỉnh Đắk Lắk

Trả lời công văn số 684/CHQĐL-NV ngày 31/10/2005 của Cục Hải quan Đắk Lắk về kiểm tra chất lượng đối với hàng nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Việc XNK hàng hóa là thuốc bảo vệ thực vật thực hiện theo Quyết định 46/2001/QĐ-CP ngày 04/4/2001 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý XNK hàng hóa thời kỳ 2001 – 2005 và quy định về kiểm tra nhà nước về chất lượng theo Quyết định 117/2000/QĐ-BKHCNMT ngày 26/01/2000 của Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ) và Thông tư liên tịch số 37/2001/TTLT/BKHCNMT-TCHQ ngày 28/6/2001.

Như vậy, hàng hóa nhập khẩu là thuốc bảo vệ thực vật của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, nằm trong danh mục mặt hàng được phép sử dụng tại Việt Nam, nhập khẩu để phục vụ sản xuất trực tiếp của doanh nghiệp thì không yêu cầu kiểm tra nhà nước về chất lượng. Trường hợp, qua kiểm tra thực tế hàng hóa cơ quan hải quan có cơ sở nghi ngờ hàng hóa không đảm bảo chất lượng; hàng hóa không có nhãn mác, xuất xứ rõ ràng thì có quyền yêu cầu doanh nghiệp thực hiện kiểm tra nhà nước về chất lượng để làm thủ tục cho lô hàng hoặc xử lý hàng hóa theo đúng quy định hiện hành./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (2)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5034/TCHQ-GSQL ngày 28/11/2005 của Tổng cục Hải quan về việc kiểm tra chất lượng đối với hàng nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.387

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.136.189