Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 501/TCHQ-KTTT của Tổng Cục Hải quan về việc xác định số thuế được hoàn cho mặt hàng hạt điều nhập khẩu để sản xuất nhân điều xuất khẩu

Số hiệu: 501/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 09/02/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 501/TCHQ-KTTT
V/v: Xác định số thuế được hoán đổi với nguyên liệu nhập khẩu để SX

Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2006 

 

Kính gửi:  Cục hải quan Tây Ninh 

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 027/CV ngày 19/01/2006 của Công ty TNHH BIMICO khiếu nại về việc xác định số thuế được hoàn cho mặt hàng hạt điều nhập khẩu để sản xuất nhân điều xuất khẩu. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan đã có ý kiến tại công văn số 1594/TCHQ-KTTT ngày 25/4/2005.

Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh căn cứ quy định hiện hành để hướng dẫn doanh nghiệp và các chi cục Hải quan trực thuộc thực hiện. Nếu trong quá trình thực hiện, có vướng mắc thì báo cáo chi tiết để Tổng cục hướng dẫn cụ thể. Báo cáo kết quả xử lý về Tổng cục trước ngày 25/02/2006.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty TNHH BIMICO (để liên hệ) (Khu KT Bình Minh, TX Tây Ninh);
- Lưu: VT, KTTT(4 bản)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 501/TCHQ-KTTT của Tổng Cục Hải quan về việc xác định số thuế được hoàn cho mặt hàng hạt điều nhập khẩu để sản xuất nhân điều xuất khẩu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.221
DMCA.com Protection Status

IP: 3.227.233.78