Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 4983/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 25/11/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4983/TCHQ-KTTT
V/v: miễn thuế giầy tiêu hủy

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2005 

 

Kính gửi  

- Công ty LD Chí Hùng
(Xã Thái Hòa, huyện Tân Uyên, Bình Dương)
- Cục hải quan Bình Dương
 

Trả lời công văn số 316/XNK-2005 ngày 11/10/2005 của Công ty LD Chí Hùng về đề nghị miễn thuế nhập khẩu nguyên liệu sản xuất giầy đã bị tiêu hủy, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 87/2004/TT-BTC ngày 31/8/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;
Căn cứ Quyết định số 69/2004/QĐ-BTC ngày 24/8/2004 của Bộ Tài chính về thủ tục hải quan đối với hàng hóa gia công với thương nhân nước ngoài.
- Trường hợp nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất số giầy trên thuộc hợp đồng gia công hàng xuất khẩu đã ký kết với nước ngoài thì khi tiêu hủy sẽ đưcợ xem xét miễn thuế theo quy định tại Quyết định số 69/2004/QĐ-BTC ngày 24/8/2004 của Bộ Tài chính.

- Trường hợp nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất số giầy trên là nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu (không thuộc hợp đồng gia công đã ký kết) khi tiêu hủy không thuộc đối tượng được xét miễn thuế nhập khẩu.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty LD Chí Hùng, Cục Hải quan Bình Dương biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT (2), KTTT (3)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4983/TCHQ-KTTT ngày 25/11/2005 của Tổng cục Hải quan về miễn thuế nhập khẩu nguyên liệu sản xuất giầy đã bị tiêu hủy

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.411

DMCA.com Protection Status
IP: 3.225.221.130