Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 4971/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 24/11/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4971/TCHQ-GSQL
V/v: tiêu thụ trong nước sản
phẩm đường tinh luyện

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2005 

 

Kính gửi  Cục hải quan Tp. Hải Phòng

Trả lời công văn số 5187/HQHP/PNV(T1) ngày 11/10/2005 của Cục Hải quan TP. Hải Phòng về vướng mắc khi thực hiện công văn số 3706/TCHQ-GSQL ngày 12/9/2005 hướng dẫn làm thủ tục tiêu thụ nội địa đường tinh luyện của Công ty Thương mại và Dịch vụ HACHIMEX, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1- Nếu trước đây, Cục Hải quan Hải Phòng đã làm thủ tục nhập khẩu đường thô cho Công ty Thương mại và Dịch vụ HACHIMEX theo loại hình nhập nguyên liệu để sản xuất hàng xuất khẩu đúng với văn bản cho phép của Bộ Thương mại và quy định hiện hành đối với loại hình này thì thủ tục giải quyết số đường tinh luyện được Bộ Thương mại cho phép tiêu thụ nội địa nêu tại công văn số 0777/TM-XNK ngày 18/8/2005 thực hiện theo quy định tại Điểm 2.2., Mục III, phần C Thông tư số 87/2004/TT-BTC ngày 31/8/2004 ngày 31/8/2005 của Bộ Tài chính.

Theo đó, Công ty Thương mại và Dịch vụ HACHIMEX phải nộp đủ thuế nhập khẩu, thuế GTGT và tiền phạt chậm nộp thuế kể từ ngày thứ 31 tính từ ngày nhận được thông báo thuế của cơ quan Hải quan đến ngày thực nộp thuế đối với số đường thô nhập khẩu không sản xuất đường tinh luyện xuất khẩu.

2- Công văn này thay thế công văn số 3706/TCHQ-GSQL ngày 12/9/2005 của Tổng cục Hải quan.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan TP. Hải Phòng biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (2bản).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4971/TCHQ-GSQL ngày 24/11/2005 của Tổng cục Hải quan về việc vướng mắc khi thực hiện công văn số 3706/TCHQ-GSQL ngày 12/9/2005 hướng dẫn làm thủ tục tiêu thụ nội địa đường tinh luyện của Công ty Thương mại và Dịch vụ HACHIMEX

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.639

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.169.3