Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 497/BCT-KHCN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Nguyễn Cẩm Tú
Ngày ban hành: 20/01/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 497/BCT-KHCN
V/v xác nhận đăng ký kiểm tra nhà nước về ATTP đối với thực phẩm nhập khẩu

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2014

 

Kính gửi:

- Tổng cục Hải quan;
- Các cơ quan kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm.

 

Thực hiện Thông tư số 28/TT-BCT ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Công Thương Quy định kiểm tra hàng hóa nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương, để thống nhất quản lý an toàn thực phẩm và tạo điều kiện cho doanh nghiệp thực hiện việc đưa hàng về kho bảo quản chờ hoàn thành việc thông quan (theo quy định tại điểm a, khoản 1 Điều 40 Luật an toàn thực phẩm), Bộ Công Thương quy định tạm thời mẫu Giấy xác nhận đã đăng ký kiểm tra an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương (mẫu kèm theo).

Trong quá trình thực hiện, nếu phát hiện có điều chưa phù hợp, các cơ quan kiểm tra và các đơn vị Hải quan báo cáo Bộ Công Thương để giải quyết theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KHCN

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Cẩm Tú

 

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
TÊN TỔ CHỨC KIỂM TRA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

GIẤY XÁC NHẬN
ĐĂNG KÝ KIỂM TRA AN TOÀN THỰC PHẨM

1. Tên tổ chức kiểm tra:....................................................................................................

2. Địa chỉ: .......................................................................................................................

3. Điện thoại: .......................................  ;

Fax: .......................................................

XÁC NHẬN:

4. Tên tổ chức/cá nhân đăng ký:........................................................................................

5. Địa chỉ: .......................................................................................................................

6. Điện thoại: ....................

Fax: ...................................

Email: ........................

Đã nộp hồ sơ đăng ký kiểm tra an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu

7. Tình trạng hồ sơ: Đã hoàn thiện theo quy định

8. Thông tin về thực phẩm nhập khẩu:

8.1. Tổ chức, cá nhân nhập khẩu:.......................................................................

8.2. Địa chỉ liên lạc:...........................................................................................

8.3. Điện thoại: ........................................  Fax: ................................................

8.4. Tên thực phẩm nhập khẩu: .........................................................................

8.5. Ký hiệu mã:................................................................................................

8.6. Xuất xứ: ....................................................................................................

8.7. Cửa khẩu xuất: ..........................................................................................

8.8. Cửa khẩu nhập:..........................................................................................

8.9. Số lượng: ..................................................................................................

8.10. Khối lượng: .............................................................................................

8.11. Số vận đơn:............................................. Ngày …. tháng…. năm……………

8.12. Giá trị hàng hóa: .......................................................................................

 

 

Nơi nhận:
- Thương nhân nhập khẩu;
- Hải quan cửa khẩu;
- Bộ Công Thương.

Đại diện của tổ chức kiểm tra
………., ngày…...tháng……năm……
(ký tên, đóng dấu)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 497/BCT-KHCN ngày 20/01/2014 xác nhận đăng ký kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu do Bộ Công thương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.784

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.112.70
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!