Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4921/TM-ĐT ngày 27/11/2002 của Bộ Thương mại về việc điều chỉnh tỷ lệ xuất khẩu sản phẩm của doanh nghiệp FDI

Số hiệu: 4921/TM-ĐT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Thương mại Người ký: Đỗ Như Đính
Ngày ban hành: 27/11/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4921/TM-ĐT
V/v điều chỉnh tỷ lệ xuất khẩu sản phẩm của doanh nghiệp FDI

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2002

 

Kính gửi: Sở Thương mại và Du lịch tỉnh ĐăkLak

Trả lời đề nghị của Sở Thương mại và Du lịch nêu tại Công văn số 223/TMDL ngày 30/10/2002 (đến Bộ Thương mại ngày 11/11/2002) về việc điều chỉnh giấy phép đầu tư giảm tỷ lệ sản phẩm chế biến xuất khẩu.

Bộ Thương mại có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Nghị định của chính phủ số 24/2000/NĐ-CP ngày 31/7/2000 Quy định cho tiết thi hành Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt nam và Thông tư số 12/2000/TT-BKH ngày 15/9/2000 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn hoạt động đầu tư nước ngoại tại Việt Nam thì việc tiếp nhận, xem xét cấp và điều chỉnh Giấy phép đầu tư cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (doanh nghiệp FDI) thuộc thẩm quyền của Bộ Kế hoạch và đầu tư, các cơ quan được Bộ Kế hoạch và Đầu tư uỷ quyền,

Vì vậy, đề nghị Sở Thương mại và Du lịch báo cáo UBND tỉnh để giao cho Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh xem xét hồ sơ đề nghị điều chỉnh tỷ lệ xuất khẩu sản phẩm của công ty TNHH O’Lam Việt Nam theo đúng quy định hiện hành.

Thông báo để Sở Thương mại và Du lịch tỉnh ĐăkLăk được biết./.

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Như Đính

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4921/TM-ĐT ngày 27/11/2002 của Bộ Thương mại về việc điều chỉnh tỷ lệ xuất khẩu sản phẩm của doanh nghiệp FDI

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.917
DMCA.com Protection Status