Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4904/UB-VX về việc chấn chỉnh dùng chữ nước ngoài đặt tên cho các đơn vị, sản phẩm trong quảng cáo do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 4904/UB-VX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Đỗ Duy Liên
Ngày ban hành: 30/10/1989 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 4904/UB-VX
V/v chấn chỉnh dùng chữ nước ngoài đặt tên cho các đơn vị, sản phẩm trong quảng cáo.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 10 năm 1989

 

Kính gởi :

- Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể thành phố
- UBND các Quận, Huyện
- Các cơ quan Trung ương trên địa bàn thành phố

 

Gần đây, nổi lên một xu hướng không đúng đắn là có rất nhiều cơ quan, xí nghiệp, đơn vị đã tự ý đặt tên cơ quan, đơn vị, sản phẩm hoặc đưa vào các bảng quảng cáo bằng chữ nước ngoài không lưu ý đến nhu cầu của người dân thành phố , thiếu tự trọng dân tộc, gây nhiều thắc mắc của khách trong nước và ngoài nước.

Để chấn chỉnh tình trạng không bình thường và không lành mạnh trên, Ủy ban nhân dân thành phố chỉ thị cho các ban, ngành, đơn vị ở thành phố thực hiện các quy định sau :

1/ Tất cả các cơ quan, đơn vị phải đề đúng tên Việt Nam của cơ quan, đơn vị mình theo đúng quyết định của cơ quan có thẩm quyền khi cho phép thành lập, không được tùy tiện, thay đổi tên cơ quan, đơn vị bằng chữ nước ngoài. Trường hợp cơ quan, đơn vị nào làm công tác đối ngoại thì được ghi thêm tên cơ quan, đơn vị mình bằng chữ nước ngoài, nhưng nhất thiết phải đề nhỏ hơn tên Việt Nam.

2/ Các sản phẩm, mặt hàng làm ra để tiêu thụ trong nước phải đặt tên Việt Nam. Các mặt hàng xuất khẩu cũng phải đề bằng chữ Việt Nam cùng với chữ nước ngoài, trừ một số mặt hàng tái xuất sang nước thứ ba (do một yêu cầu nào đó và được sự chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền) thì có thể đề tên và chỉ dẫn bằng tiếng nước ngoài.

3/ Sở Văn hóa Thông tin ra văn bản hướng dẫn cụ thể việc dùng chữ nước ngoài trong quảng cáo và đặt tên cho đơn vị, sản phẩm sản xuất tại thành phố. Các sở, ban ngành cấp thành phố và Ủy ban nhân dân các quận, huyện chỉ đạo và kiểm tra việc đặt tên đơn vị, sản phẩm, cho xóa ngay những bảng hiệu bằng chữ nước ngoài (trừ một số cơ quan, đơn vị, cửa hàng được chấp thuận làm công tác đối ngoại, giao dịch với khách nước ngoài). Những cơ quan, đơn vị không chấp hành đúng các quy định, các hướng dẫn của thành phố về lãnh vực này sẽ bị xử lý theo các quy định hiện hành.-

 

 

Nơi nhận : 
- Như trên-TT/TU-TTUB  
- VPTU, các ban Đảng, các báo, đài
- VPUB (CPVP, các Tổ NCTH)
- Lưu.

T/M ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
K/T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đỗ Duy Liên


 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4904/UB-VX về việc chấn chỉnh dùng chữ nước ngoài đặt tên cho các đơn vị, sản phẩm trong quảng cáo do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.905

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 100.25.42.117