Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4903/TCHQ-GSQL năm 2013 về thủ tục hải quan đối với xăng dầu tạm nhập tái xuất tại kho ngoại quan Vân Phong do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 4903/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 21/08/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4903/TCHQ-GSQL
V/v thủ tục hải quan đối với xăng dầu TNTX tại kho ngoại quan Vân Phong

Hà Nội, ngày 21 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi:

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam
(đ/c: số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội)

 

Trả lời công văn số 1086/PLX-XNK ngày 19/08/2013 của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam về việc nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về địa điểm làm thủ tục hải quan:

Căn cứ quy định tại điểm 2 công văn số 5883/BTC-TCHQ ngày 09/05/2011; Điều 8 Thông tư số 165/2010/TT-BTC ngày 26/10/2010 của Bộ Tài chính thì đối với các lô hàng xăng dầu gửi tại kho ngoại quan xăng dầu Vân Phong khi làm thủ tục tạm nhập tái xuất, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam được thực hiện thủ tục tạm nhập tại Chi cục Hải quan Vân Phong/tại Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu nơi thương nhân có hệ thống kho nội địa chứa xăng dầu tạm nhập và thực hiện thủ tục tái xuất tại Chi cục Hải quan Vân Phong/Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu nơi thương nhân có hệ thống kho nội địa chứa xăng dầu xuất khẩu, tái xuất/Chi cục Hải quan cửa khẩu xuất.

2. Về thủ tục hải quan:

- Thủ tục hải quan cho các lô hàng xăng dầu tạm nhập mở tại Chi cục Hải quan Vân Phong-Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa thực hiện theo quy định tại điểm b, khoản 2 Điều 26 Nghị định số 154/2005/NĐ-CP; điểm d, khoản 4, Điều 55 Thông tư số 194/2010/TT-BTC; Điều 4 Thông tư số 165/2010/TT-BTC.

- Thủ tục hải quan cho các lô hàng xăng dầu tái xuất (đã làm thủ tục tạm nhập nêu trên) mở tại Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu nơi thương nhân có hệ thống kho nội địa chứa xăng dầu xuất khẩu, tái xuất thực hiện theo quy định tại Điều 9 Thông tư số 165/2010/TT-BTC.

- Thủ tục xuất kho ngoại quan Vân Phong thực hiện theo quy định tại Điều 10 Thông tư số 88/2013/TT-BTC ngày 28/06/2013 của Bộ Tài chính.

- Chi cục Hải quan Vân Phòng - Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa và Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục tái xuất có trách nhiệm phối hợp trong việc theo dõi, giám sát để đảm bảo lô hàng xăng được tái xuất, thanh khoản theo đúng quy định của pháp luật.

- Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đảm bảo thời hạn bơm xăng dầu tạm nhập từ kho ngoại quan xăng dầu Vân Phong lên phương tiện vận tải vận chuyển xăng dầu tạm nhập trong hiệu lực của tờ khai nhập khẩu (tạm nhập) theo quy định tại khoản 11, Điều 1 Luật Hải quan số 42/2005/QH11 ngày 14/06/2005.

Tổng cục Hải quan trả lời để Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam được biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa (để t/h);
- Lưu: VT, GSQL (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4903/TCHQ-GSQL năm 2013 về thủ tục hải quan đối với xăng dầu tạm nhập tái xuất tại kho ngoại quan Vân Phong do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.511

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.172.195.82