Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4894/TCHQ-TXNK năm 2013 thuế giá trị gia tăng hàng gia công và hàng tạm xuất tái nhập do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 4894/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 21/08/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4894/TCHQ-TXNK
V/v xin ý kiến về thuế GTGT đối với hàng gia công và hàng TXTN

Hà Nội, ngày 21 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi: Vụ Chính sách thuế.

Tổng cục Hải quan nhận được tờ trình Bộ ngày 23/7/2013 của Vụ Chính sách thuế về chính sách thuế đối với hàng gia công ở nước ngoài và hàng sửa chữa ở nước ngoài theo loại hình tạm xuất tái nhập theo đề nghị của Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tại công văn số 1127/HQBRVT-TXNK ngày 2/5/2013 và công văn số 1312/HQBRVT-TXNK ngày 21/5/2013 do Tổng cục Hải quan chuyển Vụ Chính sách thuế (công văn số 3881/TCHQ-TXNK ngày 15/7/2013). Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan xin trao đổi với Quý Vụ như sau:

1. Nội dung vướng mắc của Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu:

- Vướng mắc 1: Cách tính thuế nhập khẩu, thuế GTGT đối với hàng hóa xuất khẩu ra nước ngoài gia công khi nhập khẩu về Việt Nam.

- Vướng mắc 2: Cách tính thuế GTGT đối với vật tư, phụ tùng tăng thêm của hàng hóa mang ra nước ngoài sửa chữa.

2. Tuy nhiên, tại tờ trình Bộ ngày 23/7/2013, ý kiến đề xuất của Vụ Chính sách thuế chưa xử lý hết được các vấn đề nêu trên:

(a) Về vướng mắc đối với căn cứ tính thuế GTGT sản phẩm gia công nhập khẩu:

- Tại tờ trình Bộ ngày 23/7/2013, Vụ Chính sách thuế đề xuất: trường hợp hàng hóa xuất khẩu ra để thuê nước ngoài gia công khi nhập về Việt Nam phải thực hiện kê khai nộp thuế GTGT, nhưng chưa nêu rõ cách tính thuế GTGT đối với trường hợp này (chỉ nêu cách tính đối với thuế nhập khẩu - đã được quy định cụ thể tại tiết b, khoản 4 Điều 101 Thông tư số 194/2010/TT-BTC)

- Theo Tổng cục Hải quan thì hàng hóa thuê nước ngoài gia công khi nhập khẩu vào Việt Nam thì cách tính thuế GTGT tương tự như thuế nhập khẩu:

+ Thuế suất thuế GTGT tính theo sản phẩm gia công nhập khẩu (để đồng bộ với thuế suất thuế nhập khẩu quy định tại Thông tư số 194/2010/TT-BTC)

+ Trị giá tính thuế GTGT: Thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 7 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/1/2012 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan đã trả lời Cục Hải quan BR - VT theo hướng nêu trên.

(b) Về vướng mắc cách tính thuế GTGT đối với thiết bị, vật tư tăng thêm trong quá trình sửa chữa ở nước ngoài:

- Tại tờ trình Bộ ngày 23/7/2013, Vụ Chính sách đã đề xuất như sau: doanh nghiệp không phải kê khai, nộp thuế GTGT đối với phương tiện vận tải, máy móc, thiết bị (bao gồm cả vật tư phụ tùng thay thế hoặc tăng thêm).

- Theo Tổng cục Hải quan, thì: Khoản 2 Điều 1 Nghị định 121/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ, quy định: “Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam mua dịch vụ của tổ chức nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam, cá nhân ở nước ngoài là đối tượng không cư trú tại Việt Nam như: sửa chữa phương tiện vận tải, máy móc, thiết bị (bao gồm cả vật tư, phụ tùng thay thế); quảng cáo, tiếp thị; xúc tiến đầu tư và thương mại; môi giới bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ; đào tạo; chia cước dịch vụ bưu chính, viễn thông quốc tế giữa Việt Nam với nước ngoài mà các dịch vụ này được thực hiện ở ngoài Việt Nam” không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT.

Quy định tại Nghị định 121/2011/NĐ-CP là chưa thống nhất với quy định của thuế nhập khẩu và bất hợp lý đối với trường hợp nhập khẩu phụ tùng, bộ phận để sửa chữa lắp ráp trong nước vẫn phải kê khai, nộp thuế GTGT, khuyến khích người nộp thuế sử dụng dịch vụ và hàng hóa ở nước ngoài, không bảo hộ sản xuất trong nước. Do đó, Tổng cục Hải quan đề nghị làm rõ quy định tại Khoản 2 Điều 1 Nghị định số 121/2011/NĐ-CP chỉ là dịch vụ, không bao gồm hàng hóa và đề nghị Vụ Chính sách thuế đưa nội dung này vào sửa đổi Nghị định thay thế Nghị định số 123/2008/NĐ-CP và Nghị định số 121/2011/NĐ-CP theo hướng: đối với hàng hóa mang ra nước ngoài sửa chữa khi nhập khẩu về Việt Nam thì vật tư, phụ tùng thay thế phải chịu thuế GTGT.

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp công tác của Quý Vụ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4894/TCHQ-TXNK năm 2013 thuế giá trị gia tăng hàng gia công và hàng tạm xuất tái nhập do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.710

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.210.24.208