Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4873/TM-CNTT ngày 22/10/2003 của Bộ Thương mại về việc phân bổ vốn Đề án 112

Số hiệu: 4873/TM-CNTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Thương mại Người ký: Lê Danh Vĩnh
Ngày ban hành: 22/10/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4873/TM-CNTT
V/v phân bổ vốn Đề án 112

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2003

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư

 

Căn cứ Thông báo số 138/VPCP-BĐH112 ngày 25 tháng 8 năm 2003 của Văn phòng Chính phủ về chỉ tiêu vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc kế hoạch năm 2003 của Đề án 112;
Bộ Thương mại phân bổ vốn triển khai Đề án tin học hoá quản lý hành chính nhà nước như biểu đính kèm.

Đề nghị Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chấp nhận và thông báo vốn cho chủ đầu tư thuộc Bộ Thương mại triển khai thực hiện.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI THỨ TRƯỞNG
Lê Danh Vĩnh

 

BỘ THƯƠNG MẠI

KẾ HOẠCH PHÂN BỔ NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH ĐỀ ÁN 112 NĂM 2003
(Biểu kèm theo văn bản số 4873/TM-CNTT ngày 22 tháng 10 năm 2003)

Đơn vị tính: triệu đồng

 

TT

Dự án

Nơi mở tài khoản

Khởi công - hoàn thành

Tổng mức đầu tư được duyệt

Tổng dự toán được duyệt

Vốn đã cấp đến 31/12/2002

Kế hoạch 2003

Tổng số

Xây lắp

Thiết bị

Chi phí khác

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Xây dựng Trung tâm tích hợp dữ liệu

Hà Nội

2003-2005

6.490,0

6.428,9

550,0

1.000,0

41,1

943.7

15,2

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4873/TM-CNTT ngày 22/10/2003 của Bộ Thương mại về việc phân bổ vốn Đề án 112

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.265
DMCA.com Protection Status

IP: 54.146.206.127