Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 4872/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Hạnh Thu
Ngày ban hành: 16/10/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4872/TCHQ-GSQL
V/v: hiệu lực của văn bản pháp quy liên quan đến quản lý xe máy XNK  

Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2006 

 

Kính gửi: Cục Hải Quan Thành Phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 3171/HQTP-NV ngày 26/9/2006 của Cục Hải quan TP. HCM về hiệu lực đối với một số văn bản của Bộ Khoa học và Công nghệ liên quan đến quản lý chất lượng mô tô, xe máy, động cơ và phụ tùng nhập khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Về hiệu lực các văn bản: Quyết định 147/2002/QĐ-TTg ngày 25/10/2002 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế Điều hành quản lý XNK, sản xuất, lắp ráp xe hai bánh gắn máy và phụ tùng giai đoạn 2003-2005, Quyết định số 13/2003/QĐ-BKHCN ngày 26/5/2003 ban hành Danh Mục xe máy, động cơ, phụ tùng áp dụng tiêu chuẩn Việt Nam và Quyết định 37/2003/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2003 quy định về quản lý chất lượng, sở hữu công nghiệp, chuyển giao công nghệ đối với xe 2 bánh gắn máy, động cơ và phụ tùng được sản xuất, lắp ráp trong nước và nhập khẩu của Bộ Khoa học và Công nghệ, đơn vị cần xem xét từng nội dung quy định tại các văn bản này để thực hiện quản lý trên 2 lĩnh vực sau đây:

1. Quản lý về chất lượng đối với xe hai bánh gắn máy, động cơ và phụ tùng nhập khẩu:

- Đối với xe hai bánh gắn máy nguyên chiếc nhập khẩu: Được quy định tại Mục 13, phần 5 Danh Mục sản phẩm, hàng hóa phải kiểm tra chất lượng ban hành kèm theo Quyết định số 50/2006/QĐ-TTg ngày 07/3/2006 của Thủ tướng Chính phủ. Khi nhập khẩu phải đăng ký kiểm tra chất lượng.

- Đối với động cơ, phụ tùng xe hai bán gắn máy nhập khẩu: Trong khi chưa có văn bản mới thay thế, đơn vị cần thực hiện các yêu cầu về chất lượng, xuất xứ và sở hữu công nghiệp tại Quyết định số 13/2003/QĐ-BKHCN ngày 26/5/2003 và Quyết định số 37/2003/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2003 của Bộ Khoa học và Công nghệ trong khi làm thủ tục hải quan.

2. Về quản lý Điều hành xuất nhập khẩu:

Quyết định số 147/2002/QĐ-TTg ngày 25/10/2002 của Thủ tướng Chính phủ quy định nhiều nội dung thuộc nhiều lĩnh vực quản lý khác nhau, riêng về nội dung quản lý Điều hành xuất nhập khẩu xe hai bánh gắn máy, động cơ và phụ tùng (liên quan đến quản lý hải quan) đã được Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ thay thế. Đơn vị cần thực hiện quy định tại Nghị định số 12/2006/NĐ-CP của Chính phủ để làm thủ tục hải quan, theo đó xe hai bánh gắn máy, động cơ và phụ tùng không thuộc mặt hàng hạn chế xuất khẩu, nhập khẩu; doanh nghiệp được xuất khẩu, nhập khẩu theo kế hoạch và đúng ngành hàng đã đăng ký kinh doanh.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan TP. HCM biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan các tỉnh, TP (để thực hiện);
- Lưu: VT, GQ.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Hạnh Thu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4872/TCHQ-GSQL ngày 16/10/2006 của Tổng cục Hải quan về việc hiệu lực đối với một số văn bản của Bộ Khoa học và Công nghệ liên quan đến quản lý chất lượng mô tô, xe máy, động cơ và phụ tùng nhập khẩu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.350

DMCA.com Protection Status
IP: 35.175.107.142
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!