Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 487/XNK-XXHH năm 2013 chứng thư C/O mẫu E do Cục Xuất nhập khẩu ban hành

Số hiệu: 487/XNK-XXHH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Xuất nhập khẩu Người ký: Đỗ Thị Thu Hương
Ngày ban hành: 21/10/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
CỤC XUẤT NHẬP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 487/XNK-XXHH
V/v chứng thư C/O mẫu E

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2013

 

Kính gửi: Công ty liên doanh Đại Dương

Trả lời công văn số Imp/2060/13 của Công ty ngày 15 tháng 08 năm 2013 về việc chứng thư C/O mẫu E, Cục Xuất nhập khẩu có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Phụ lục 3 - Giấy chứng nhận xuất xứ mẫu E (C/O mẫu E) và Phụ lục 4 - Hướng dẫn kê khai C/O mẫu E ban hành kèm Thông tư số 36/2010/TT-BCT ngày 15/11/2010, ô số 1 phải ghi tên giao dịch của người xuất khẩu (Exporter's business name). Hơn nữa, tại cuộc họp Nhóm Quy tắc Xuất xứ thuộc khuôn khổ cuộc họp Ủy ban Hỗn hợp giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và Trung Quốc (ACJC-WGROO) ngày 11-12 tháng 04 năm 2012, Trung Quốc cho biết có cùng cách hiểu với một số nước ASEAN là tên người xuất khẩu trên ô số 1 của C/O mẫu E phải trùng với tên người phát hành hóa đơn thương mại trừ trường hợp hóa đơn do bên thứ ba phát hành.

Tuy nhiên, thời gian vừa qua xuất hiện vướng mắc đối với một số trường hợp C/O mẫu E do Trung Quốc cấp, trên ô số 1 không ghi tên người xuất khẩu mà ghi tên công ty được người xuất khẩu ủy quyền tương tự trường hợp của Công ty.

Trường hợp công ty được người xuất khẩu ủy quyền làm các thủ tục trong đó có nộp đơn xin cấp C/O mẫu E phù hợp với quy định của Hiệp định ACFTA (tham khảo Điều 6, Phụ lục 2 ban hành kèm Thông tư số 36/2010/TT-BCT ngày 15/11/2010) nhưng không được đứng tên trên ô số 1 của C/O mẫu E.

Hóa đơn do bên thứ ba phát hành quy định tại Điều 23, Thông tư số 36/2010/TT-BCT ngày 15/11/2010 chỉ áp dụng trong trường hợp hóa đơn thương mại được phát hành bởi một bên thứ ba (không phải là nhà xuất khẩu và không phải là nhà nhập khẩu) là công ty có trụ sở tại một nước thứ ba (có thể nằm trong hoặc ngoài khu vực ACFTA) hoặc bởi một nhà xuất khẩu ACFTA đại diện cho công ty đó.

Vấn đề người ủy quyền của người xuất khẩu đứng tên trên ô số 1 của C/O mẫu E do Trung Quốc cấp sẽ được đưa ra thảo luận tại cuộc họp ASEAN - Trung Quốc để thống nhất cách hiểu và xử lý.

Ngoài ra, để được hướng dẫn cụ thể đối với trường hợp của quý Công ty, đề nghị quý Công ty gửi hồ sơ tới Tổng Cục Hải quan (Cục Giám sát và quản lý).

Cục Xuất nhập khẩu xin thông báo để quý Công ty được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, XXHH (01)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đỗ Thị Thu Hương

 

THE MINISTRY OF INDUSTRY AND TRADE
EXPORT AND IMPORT DEPARTMENT
---------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence-Freedom-Happiness
----------------

No. 487/XNK-XXHH
On C/O Form E

Hanoi, October 21, 2013

 

Respectfully to: Dai Duong Venture Company

To reply for the official dispatch No. Imp/2060/13 of your company, dated August 15, 2013, on C/O Form E, the Export and Import Department has opinion as follows:
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 487/XNK-XXHH năm 2013 chứng thư C/O mẫu E do Cục Xuất nhập khẩu ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.701
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.55.37