Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4856/TCHQ-TXNK năm 2013 quyết toán hàng hóa do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 4856/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 20/08/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4856/TCHQ-TXNK
V/v quyết toán hàng hóa

Hà Nội, ngày 20 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 2239/HQBRVT-TXNK ngày 09/8/2013 của Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (đính kèm) về việc phối hợp quyết toán, thanh khoản đối với hàng hóa nhập khẩu của Công ty cổ phần Chế tạo giàn khoan dầu khí nhập khẩu hàng hóa trước ngày đăng ký Danh mục miễn thuế để phục vụ dự án đóng mới giàn khoan tự nâng 90 m nước. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Trường hợp Công ty cổ phần Chế tạo giàn khoan dầu khí nhập khẩu vật tư, thiết bị để phục vụ dự án đóng mới giàn khoan tự nâng 90 m nước trước ngày đăng ký Danh mục miễn thuế, Bộ Tài chính đã có công văn số 113/BTC-TCHQ ngày 04/01/2013, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 3469/TCHQ-TXNK ngày 24/6/2013 hướng dẫn thực hiện. Tuy nhiên, hiện nay theo báo cáo tại công văn số 2239/HQBRVT-TXNK nêu trên thì Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vẫn chưa nhận được thông tin phối hợp của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh.

Do đó, đề nghị Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh khẩn trương phối hợp với Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xem xét, quyết toán, thanh khoản đối với hàng hóa nhập khẩu để phục vụ dự án đóng mới giàn khoan tự nâng 90 m nước quy định hiện hành theo hướng dẫn tại công văn số 113/BTC-TCHQ nêu trên.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan BR-VT (thay trả lời);
- Lưu: VT, TXNK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4856/TCHQ-TXNK năm 2013 quyết toán hàng hóa do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.395

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.232.55.175