Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 4850/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Túc
Ngày ban hành: 13/10/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4850/TCHQ-GSQL
V/v: Phân loại mặt hàng vỏ tút,vỏ bao thuốc lá nhập khẩu 

Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2006 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hải Phòng

Trả lời công văn số 5182/HQHP-KTSTQ ngày 21/09/2006 về việc áp mã mặt hàng vỏ tút, vỏ bao thuốc lá nhập khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ban hành kèm theo Quyết định số 82/2003/QĐ-BTC ngày 13/06/2003; Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Quyết định số 110/2003/QĐ-BTC ngày 25/07/2003 và Quyết định số 39/2006/QĐ-BTC ngày 28/07/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; Thông tư số 85/2003/TT-BTC ngày 29/08/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện phân loại hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, tham khảo chú giải chi tiết HS 2002 của Tổ chức Hải quan thế giới thì:

- Mặt hàng giấy, các tông nhập khẩu dùng làm vỏ tút, vỏ bao thuốc là đã in hình, in chữ, đã cắt rời thành từng chiếc, đã gấp nếp theo hình vỏ tút, vỏ bao, thuộc nhóm 4819, mã số 4819.20.10.00;

- Mặt hàng trên đã in hình, in chữ, chưa gấp nếp theo hình vỏ tút, vỏ bao nếu:

+ đã cắt rời thành từng chiếc (dạng hình vuông hoặc chữ nhật mà mỗi chiều không vượt quá 36cm hoặc ở dạng không phải vuông hoặc chữ nhật), thuộc nhóm 4823, mã số 4823.90.95.00;

+ chưa cắt rời thành từng chiếc, ở dạng cuộn hoặc dạng tờ hình chữ nhật, hình vuông, thuộc nhóm 4811, mã số chi tiết tùy thuộc vào mức độ tráng, thấm tẩm, phủ, nhuộm màu bề mặt.

Tổng cục trả lời để Cục Hải quan thành phố Hải Phòng biết, thực hiện./.Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục KTSTQ;
- Lưu: VT, GSQL.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4850/TCHQ-GSQL ngày 13/10/2006 của Tổng cục Hải quan về việc áp mã mặt hàng vỏ tút, vỏ bao thuốc lá nhập khẩu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.536

DMCA.com Protection Status
IP: 44.197.101.251
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!