Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4809/BCT-QLCT năm 2017 về thực hiện Quyết định 1997/QĐ-TTg do Bộ Công thương ban hành

Số hiệu: 4809/BCT-QLCT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Trần Quốc Khánh
Ngày ban hành: 01/06/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4809/BCT-QLCT
V/v thực hiện Quyết định số 1997/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2017

 

Kính gửi: UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 18 tháng 10 năm 2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1997/QĐ-TTg phê duyệt chương trình phát triển các hoạt động bảo vệ quyn lợi người tiêu dùng giai đoạn 2016-2020 (sau đây gọi tắt là Chương trình).

Ngày 17 tháng 5 năm 2017, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 1730/QĐ-BCT về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo, Hội đồng thẩm định và Ban Quản lý Chương trình và Quyết định số 1729/QĐ-BCT về việc ban hành quy trình, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt và tiêu chí đánh giá các đ án triển khai Chương trình (Tài liệu liên quan tham khảo tại trang thông tin điện tử: http://www.qlct.gov.vn).

Nhằm triển khai thực hiện Chương trình theo nội dung quy định tại Quyết định số 1997/QĐ-TTg nêu trên, Bộ Công Thương kính đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp thực hiện các nội dung sau:

1. Ban hành các văn bản, chính sách hướng dẫn liên quan;

2. Xây dựng, phê duyệt hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền phê duyệt bố trí kinh phí và tổ chức thực hiện các đề án có phạm vi thực hiện tại địa phương;

3. Hỗ trợ, tạo điều kiện để các cơ quan nhà nước về bảo v quyền li người tiêu dùng, tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đề xuất, tham gia thực hiện các đề án có phạm vi thực hiện tại địa phương.

Thông tin chi tiết xin liên hệ: Cục Quản lý cạnh tranh, Bộ Công Thương. Địa chỉ: 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội. ĐT: 04. 2220 5022 - Fax: 04. 2220 5003 - Email: bvntd@moit.gov.vn.

Trân trọng./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (
để b/c);
- Lưu: VT, QLCT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Quốc Khánh

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4809/BCT-QLCT năm 2017 về thực hiện Quyết định 1997/QĐ-TTg do Bộ Công thương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


449

DMCA.com Protection Status
IP: 54.236.62.49