Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4767/TCHQ-GSQL vướng mắc thủ tục hải quan đối với hàng hóa đưa vào, đưa ra CFS do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 4767/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 12/09/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 4767/TCHQ-GSQL
V/v vướng mắc thủ tục hải quan đối với hàng hóa đưa vào, đưa ra CFS

Hà Nội, ngày 12 tháng 09 năm 2012

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bình Dương

Trả lời công văn số 2148/HQBD-GSQL ngày 20/8/2012 của Cục Hải quan tỉnh Bình Dương báo cáo vướng mắc thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu đưa vào CFS, dịch vụ thực hiện trong CFS và thủ tục vận chuyển hàng hóa từ kho ngoại quan đến CFS để thực hiện dịch vụ đóng ghép chung container xuất khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về vướng mắc thực hiện thủ tục hải quan, hồ sơ hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu đưa vào CFS và thủ tục đóng ghép chung hàng nhập khẩu đưa vào CFS với các lô hàng xuất khẩu khác để xuất sang nước thứ ba; vướng mắc thực hiện thủ tục hải quan, hồ sơ hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu đưa từ CFS vào nội địa:

a) Theo hướng dẫn tại điều 47 Thông tư 194/2010/TT-BTC hàng hóa khi đưa vào, đưa ra CFS không phải làm thủ tục hải quan, cơ quan hải quan quản lý CFS chỉ thực hiện các hoạt động giám sát theo hướng dẫn tại khoản 4 điều 47 của Thông tư này và mục IV phần II quy định về việc giám sát hải quan tại khu vực cửa khẩu, cảng biển ban hành kèm Quyết định 2408/QĐ-TCHQ ngày 04/11/2011.

b) Hồ sơ giám sát:

- Đối với hàng hóa vận chuyển từ các địa điểm làm thủ tục hải quan ngoài cửa khẩu hoặc từ cửa khẩu nhập đến CFS và ngược lại, hồ sơ giám sát thực hiện theo quy định tại Quy trình nghiệp vụ quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu chuyển cửa khẩu ban hành kèm theo Quyết định 209/QĐ-TCHQ ngày 29/01/2011 của Tổng cục Hải quan.

- Giám sát các dịch vụ thực hiện trong CFS: Trên cơ sở bảng kê danh mục hàng hóa xuất khẩu chuyển cửa khẩu từ kho CFS ra cửa khẩu xuất và bảng kê danh mục hàng hóa nhập khẩu đưa vào CFS (mẫu 03DMHXK/CFS/2011 mẫu 04/DMHNK/CFS/2011) ban hành kèm Quyết định 209/QĐ-TCHQ , cơ quan hải quan quản lý CFS thực hiện việc giám sát các dịch vụ đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại CFS.

2. Về thực hiện dịch vụ trong CFS trong trường hợp: tháo một hoặc một số thùng hàng của mỗi đơn hàng (gồm hàng xuất khẩu từ Việt Nam, hàng nhập khẩu từ nước ngoài) sau đó đóng ghép hàng hóa của mỗi thùng hàng vào chung một thùng hàng mới và làm thủ tục xuất khẩu sang nước thứ ba:

Căn cứ điểm a khoản 3 điều 47 Thông tư 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính thì hàng hóa xuất khẩu gửi trong CFS không được chia, tách để đóng ghép với hàng nhập khẩu.

3. Về thủ tục vận chuyển hàng hóa từ kho ngoại quan đến CFS để thực hiện dịch vụ đóng ghép chung container xuất khẩu:

Hiện nay không quy định cho phép việc chuyển cửa khẩu từ kho ngoại quan đến CFS và ngược lại, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Bình Dương căn cứ quy định tại điều 18 Nghị định 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005, điều 57 Thông tư 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính về hàng chuyển khẩu, để thực hiện đúng quy định.

4. Đối với những vướng mắc khi triển khai các quy trình, thủ tục hải quan, yêu cầu Cục hải quan tỉnh Bình Dương khi báo cáo cần nghiên cứu, đề xuất các giải pháp thực hiện phù hợp với địa bàn quản lý của đơn vị.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Bình Dương biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên (để thực hiện);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4767/TCHQ-GSQL vướng mắc thủ tục hải quan đối với hàng hóa đưa vào, đưa ra CFS do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.193
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.32.33