Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Công văn 4759/TCHQ-PC 2020 Thẩm quyền xử phạt vi phạm địa điểm tập kết hàng hóa

Số hiệu: 4759/TCHQ-PC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Mai Xuân Thành
Ngày ban hành: 16/07/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4759/TCHQ-PC
V/v Vướng mắc về thẩm quyền xử phạt VPHC

Hà Nội, ngày 16 tháng 7 năm 2020

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh.

Trả lời công văn số 1087/HQHT-CBL&XLVP ngày 07/7/2020 của Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh v/v vướng mắc phân định thẩm quyền xử phạt khi kiểm tra địa điểm tập kết hàng hóa, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Căn cứ quy định pháp luật về thủ tục hải quan hiện hành; công văn 4137/TCHQ-GSQL ngày 19/6/2020, Chi cục Hải quan nơi người khai hải quan đăng ký tờ khai hải quan có trách nhiệm kiểm tra việc tập kết hàng hóa xuất khẩu tại địa điểm tập kết do người khai hải quan khai trên tờ khai hải quan. Trường hợp Chi cục Hải quan nơi người khai hải quan đăng ký tờ khai hải quan đề nghị Chi cục Hải quan tại địa bàn có kho bãi tập kết hàng hóa phối hợp kiểm tra hộ mà có vi phạm pháp luật hải quan xảy ra thì việc lập biên bản vi phạm và xử lý vụ việc thuộc thẩm quyền của Chi cục Hải quan nơi người khai hải quan đăng ký tờ khai hải quan.

- Công văn 3925/BTC-TCHQ ngày 28/3/2014 của Bộ Tài chính được ban hành để hướng dẫn thực hiện Điều 7 Thông tư số 22/2014/TT-BTC ngày 14/02/2014 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại. Hiện Thông tư số 22/2014/TT-BTC đã bị bãi bỏ bởi Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015, được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018. Căn cứ quy định tại Điều 156 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Cục Hải quan Hà Tĩnh chỉ đạo các Chi cục Hải quan trực thuộc thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục GSQL (để biết);
- Lưu: VT, PC (02).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4759/TCHQ-PC ngày 16/07/2020 vướng mắc về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.709

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.116.201
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!