Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 474/XNK-TMQT năm 2013 tạm nhập tái xuất hàng hóa do Cục Xuất nhập khẩu ban hành

Số hiệu: 474/XNK-TMQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Xuất nhập khẩu Người ký: Trần Thanh Hải
Ngày ban hành: 16/10/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
CỤC XUẤT NHẬP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 474/XNK-TMQT
V/v tạm nhập tái xuất hàng hóa

Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2013

 

Kính gửi:

Văn phòng đại diện Strykers Sales Corporation tại Thành phố Hồ Chí Minh
(Địa chỉ: Lầu 8, Bảo Việt Financial Tower, 233 Đồng Khởi, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh)

 

Trả lời công văn số 01-2013/CV ngày 10 tháng 10 năm 2013 của Văn phòng đại diện Strykers Sales Corporation tại Thành phố Hồ Chí Minh về việc tạm nhập tái xuất hàng hóa, Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

Căn cứ theo cam kết của Việt Nam với WTO, Việt Nam không cam kết cho phép Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam quyền nhập khẩu, tạm nhập tái xuất hàng hóa. Vì vậy, Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương không xem xét cấp giấy phép tạm nhập tái xuất hàng hóa cho Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.

Cục Xuất nhập khẩu thông báo để Văn phòng đại diện Strykers Sales Corporation tại Thành phố Hồ Chí Minh biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Hải quan;
- Lưu: VT, TMQT.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thanh Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 474/XNK-TMQT năm 2013 tạm nhập tái xuất hàng hóa do Cục Xuất nhập khẩu ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.233
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.75.144