Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4729/TCHQ-TXNK năm 2013 xác nhận mặt hàng gạch chịu lửa, vữa chịu lửa do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 4729/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Lỗ Thị Nhụ
Ngày ban hành: 14/08/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4729/TCHQ-TXNK
V/v: xác nhận mặt hàng gạch chịu lửa, vữa chịu lửa

Hà Nội, ngày 14 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa

Trả lời công văn số 1027/KTSTQ-BS ngày 13/6/2013 của Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa về việc vướng mắc áp dụng văn bản đối với vật tư xây dựng trong nước đã sản xuất được là mặt hàng gạch chịu lửa và vữa chịu lửa, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại điểm d Khoản 6 Điều 16 Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 08/12/2005 (nay là điểm d Khoản 6 Điều 12 Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010) quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu thì vật tư xây dựng trong nước chưa sản xuất được được miễn thuế nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án ưu đãi đầu tư; Căn cứ Phụ lục II Thông tư 04/2009/TT-BKH ngày 23/7/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thì mặt hàng gạch chịu lửa có mã số thuế 6902.10.00, mặt hàng vữa chịu lửa có mã số 3816.00.10 thuộc Danh mục vật tư trong nước đã sản xuất được; căn cứ ý kiến tham gia của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 5219/BKHĐT-KTCN ngày 23/7/2013, thì mặt hàng chịu lửa trong nước đã sản xuất và đáp ứng yêu cầu sử dụng trong nước.

Vì vậy, căn cứ theo các quy định nêu trên thì mặt hàng gạch chịu lửa, vữa chịu lửa, không thuộc đối tượng được miễn thuế nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án ưu đãi đầu tư.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK (3b)

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
Lỗ Thị Nhụ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4729/TCHQ-TXNK năm 2013 xác nhận mặt hàng gạch chịu lửa, vữa chịu lửa do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.666

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.227.2.246