Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4728/TCHQ-TXNK năm 2013 làm việc về công tác giá do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 4728/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 14/08/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4728/TCHQ-TXNK
V/v làm việc về công tác giá

Hà Nội, ngày 14 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

Qua kiểm tra dữ liệu trên Hệ thống GTT01, Tổng cục Hải quan thấy việc kiểm tra, xác định trị giá tính thuế tại Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh đối với một số mặt hàng thuộc Danh mục rủi ro cấp Tổng cục, cấp Cục còn một số tồn tại.

Để việc kiểm tra, tham vấn, xác định trị giá tính thuế theo đúng quy định tại Nghị định số 40/2007/NĐ-CP ngày 16/3/2007 của Chính phủ; Thông tư số 205/2010/TT-BTC ngày 15/12/2010, Quyết định số 1102/QĐ-BTC ngày 21/5/2008 của Bộ Tài chính, Quyết định số 103/QĐ-TCHQ ngày 24/01/2011 và các văn bản hướng dẫn về giá tính thuế của Tổng cục Hải quan. Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh cử đại diện đến làm việc tại Tổng cục Hải quan vào hồi 14 giờ ngày 20/8/2013 với thành phần như sau:

- Lãnh đạo Cục phụ trách công tác giá;

- Trưởng phòng - Phòng Thuế xuất nhập khẩu;

- Phó trưởng Phòng- Phòng Thuế xuất nhập khẩu phụ trách lĩnh vực trị giá.

- Nội dung làm việc:

1. Tình hình thực hiện công tác kiểm tra, tham vấn, xác định trị giá.

2. Tình hình xây dựng và quản lý danh mục rủi ro cấp Cục; báo cáo đề xuất bổ sung, sửa đổi mặt hàng thuộc Danh mục QLRR cấp Tổng cục theo Quyết định 1102/QĐ-BTC ngày 21/5/2008 của Bộ Tài chính.

3. Công tác chỉ đạo, kiểm tra các Chi cục trực thuộc.

4. Tình hình giải quyết khiếu nại.

5. Tình hình cập nhật dữ liệu.

6. Hướng dẫn thực hiện Danh mục ban hành kèm theo công văn 3286/TCHQ-TXNK ngày 14/6/2013 của Tổng cục Hải quan.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh biết và chuẩn bị các nội dung, kèm theo tài liệu làm việc./.

 

 

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4728/TCHQ-TXNK năm 2013 làm việc về công tác giá do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.086

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 100.26.179.196