Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4697/TCHQ-GSQL thực hiện thủ tục chuyển cửa khẩu mặt hàng xăng, dầu nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 4697/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 07/09/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 4697/TCHQ-GSQL
V/v thực hiện thủ tục chuyển cửa khẩu mặt hàng xăng, dầu nhập khẩu

Hà Nội, ngày 07 tháng 09 năm 2012

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan tỉnh Bình Dương;
- Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

 

Trả lời công văn số 2268/HQBD-GSQL ngày 30/8/2012 của Cục Hải quan tỉnh Bình Dương về việc Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh không cho phép làm thủ tục chuyển cửa khẩu mặt hàng xăng, dầu nhập khẩu của Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ-TNHH Một thành viên để làm thủ tục nhập khẩu tại Cục Hải quan tỉnh Bình Dương, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Bình Dương và Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh căn cứ khoản 11 Điều 2, Điều 3 Thông tư số 165/2010/TT-BTC ngày 26/10/2010 của Bộ Tài chính quy định thủ tục hải quan đối với xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu xăng dầu; nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất và pha chế xăng dầu; nhập khẩu nguyên liệu để gia công xuất khẩu xăng dầu để thực hiện thủ tục nhập khẩu xăng dầu và giám sát xăng dầu của Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ-TNHH Một thành viên (là thương nhân có hệ thống kho nội địa chứa xăng dầu nhập khẩu tại thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương thuộc địa bàn quản lý của Cục Hải quan tỉnh Bình Dương).

Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Bình Dương, Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh thực hiện nội dung trên./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4697/TCHQ-GSQL thực hiện thủ tục chuyển cửa khẩu mặt hàng xăng, dầu nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.531
DMCA.com Protection Status

IP: 107.21.16.70