Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4696/TCHQ-GSQL về cấp giấy phép nhập khẩu xe ôtô theo chế độ tài sản di chuyển do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 4696/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 07/09/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 4696/TCHQ-GSQL
V/v cấp giấy phép nhập khẩu xe ôtô theo chế độ tài sản di chuyển

Hà Nội, ngày 07 tháng 09 năm 2012

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Long An

Trả lời công văn số 1135/HQLA-NV ngày 16/08/2012 của Cục Hải quan tỉnh Long An về việc nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Cục Hải quan tỉnh Long An đã tiếp nhận bộ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu xe ôtô đang sử dụng của ông Nguyễn Lê Phú từ người được ông Nguyễn Lê Phú ủy quyền là ông Võ Phương theo Giấy ủy quyền đề ngày 29/06/2012, được công chứng tại Văn phòng công chứng Gia Định. Theo đó, sau khi xem xét giải quyết cấp giấy phép nhập khẩu xe ôtô cho ông Nguyễn Lê Phú theo quy định hiện hành thì Cục Hải quan tỉnh Long An trả giấy phép cho người được ủy quyền là ông Võ Phương.

Tổng cục Hải quan trả lời nội dung trên để Cục Hải quan tỉnh Long An biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (02b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4696/TCHQ-GSQL về cấp giấy phép nhập khẩu xe ôtô theo chế độ tài sản di chuyển do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.357
DMCA.com Protection Status

IP: 52.87.253.202