Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4667/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc giá tính thuế mì chính

Số hiệu: 4667/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 07/11/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4667/TCHQ-KTTT
V/v: Giá tính thuế mì chính

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2005 

 

Kính gửi  Cục hải quan Tp. Hải Phòng

Sau khi nhận được báo cáo của Cục Hải quan TP. Hải Phòng đối với trường hợp giá tính thuế mì chính do Công ty TNHH Quỳnh Anh nhập khẩu, qua xem xét hồ sơ, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1/ Yêu cầu Cục Hải quan TP. Hải phòng kiểm tra lại hồ sơ nhập khẩu mặt hàng mì chính của Công ty TNHH Quỳnh Anh, các chứng từ chứng minh trị giá khai báo do doanh nghiệp xuất trình và báo cáo về Tổng cục Hải quan theo nội dung sau:

- Cơ sở nghi ngờ trị giá khai báo của lô hàng mì chính do Công ty TNHH Quỳnh Anh nhập khẩu.

- Các căn cứ bác bỏ trị giá khai báo.

- Cơ sở và phương pháp xác định lại giá tính thuế sau tham vấn (kèm theo thông tin và cách tính toán để xác định lại trị giá).

- Nội dung chứng minh trị giá khai báo của doanh nghiệp kèm theo chứng từ chứng minh và ý kiến giải thích của doanh nghiệp.

- Ý kiến đề xuất xử lý của Cục Hải quan TP. Hải Phòng.

2/ Để giải quyết khiếu nại cho doanh nghiệp được kịp thời yêu cầu Cục Hải quan TP. Hải Phòng báo cáo theo nội dung trên và gửi về Tổng cục Hải quan trước ngày 20/11/2005.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VP(2), KTTT (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4667/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc giá tính thuế mì chính

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.964
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.133.127