Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4662/TCHQ-TXNK 2020 Hoa Kỳ điều tra chống bán phá giá đối với lốp xe của Việt Nam

Số hiệu: 4662/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Lưu Mạnh Tưởng
Ngày ban hành: 13/07/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4662/TCHQ-TXNK
V/v Hoa Kỳ điều tra CBPG và chống trợ cấp đối với lốp xe của Việt Nam XK

Hà Nội, ngày 13 tháng 7 năm 2020

 

Kính gửi: Công ty TNHH Sailun Việt Nam.
(Lô 37-1, 37-2, 37-3, 37-4, 37-5, 37-6, 37-7, 37-8, 37-9b, 37 xã Phước Đông, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh)

Tổng cục Hải quan nhận được phiếu chuyển s 1013/PC-VPCP ngày 29/6/2020 của Văn phòng Chính phủ chuyển công văn ngày 12/6/2020 của Công ty TNHH Sailun Việt Nam kiến nghị về việc hàng hóa xuất khẩu của công ty bị Hoa Kỳ điều tra chống bán phá giá và chống trợ cấp. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về nội dung kiến nghị liên quan đến việc Hoa Kỳ điều tra chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với lốp xe của Việt Nam xuất khẩu vào Hoa Kỳ.

Việc chuẩn bị nội dung, tài liệu phục vụ việc Hoa Kỳ điều tra chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam thuộc chức năng nhiệm vụ của Bộ Công Thương, Tổng cục Hải quan sẽ phối hợp tham gia khi có yêu cầu, vì vậy, đề nghị công ty liên hệ với Bộ Công Thương để được hướng dẫn cụ thể.

2. Về nội dung kiến nghị liên quan đến việc khởi động các chuyến bay quốc tế giữa Việt Nam - Trung Quốc, cắt giảm thủ tục cách ly người nước ngoài đến Việt Nam.

Nội dung này thuộc chức năng, nhiệm vụ của Bộ Giao thông vận tải và các đơn vị có liên quan, vì vậy, đề nghị công ty liên hệ với Bộ Giao thông vận tải để được hướng dẫn cụ thể.

Tổng cục Hải quan có ý kiến như trên để Công ty TNHH Sailun Việt Nam biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng CP (để đăng cổng TTĐTCP);
- Bộ Công Thương, Bộ GTVT (để biết);
- Văn phòng- BTC (để b/c);
- Lưu: VT, TXNK (03
)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4662/TCHQ-TXNK ngày 13/07/2020 về Hoa Kỳ điều tra chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với lốp xe của Việt Nam xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


366

DMCA.com Protection Status
IP: 3.214.184.223
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!