Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 4655/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 04/11/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4655/TCHQ-KTTT
V/v: Giá vải nhập khẩu

Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2005 

 

Kính gửi  Cục hải quan thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 3253/HQTP-TGTT ngày 28/9/2005 của Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh về vướng mắc giá vải nhập khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Đối với mặt hàng vải Hàn Quốc nhập khẩu theo trình bày tại công văn số 3253 nói trên, hiện nay nguồn thông tin chủ yếu dựa vào hệ thống thông tin dữ liệu GTT22 và ngoài ra cần tham khảo thông tin giá thị trường. Để bổ sung dữ liệu đề nghị Cục tiến hành lấy thêm thông tin giá ở những Doanh nghiệp tin cậy để làm căn cứ đấu tranh với Doanh nghiệp. Trường hợp nếu có giá của mặt hàng tương tự trong dữ liệu GTT22 thì cần làm rõ chủng loại, các chỉ tiêu kỹ thuật, chất lượng của vải thực nhập khẩu để làm cơ sở so sánh với các loại vải giống hệt hoặc tương tự có trong dữ liệu thông tin GTT22.

Trường hợp nếu không đủ cơ sở để bác bỏ trị giá giao dịch và đã chuyển kiểm tra sau thông quan theo quy định thì yêu cầu cục HQ TP HCM chỉ đạo chặt chẽ để việc kiểm tra sau thông quan đạt kết quả.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VT, Vụ KTTT (3 bản)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4655/TCHQ-KTTT ngày 04/11/2005 của Tổng cục Hải quan về việc vướng mắc giá vải nhập khẩu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.286

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.148.127
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!