Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 462/XNK-TMQT năm 2013 xử lý lô hàng tồn đọng quá thời hạn làm thủ tục hải quan do Cục Xuất nhập khẩu ban hành

Số hiệu: 462/XNK-TMQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Xuất nhập khẩu Người ký: Đỗ Thị Thu Hương
Ngày ban hành: 09/10/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
CỤC XUẤT NHẬP KHẨU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 462/XNK-TMQT
V/v xử lý các lô hàng tồn đọng quá thời hạn làm thủ tục hải quan

Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh

Trả lời công văn số 2373/HQQN-CBL ngày 01 tháng 10 năm 2013 về việc xử lý đối với lô hàng tồn đọng quá thời hạn làm thủ tục hải quan tại Cảng Cái Lân, Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

1. Đối với việc giải quyết các lô hàng kinh doanh tạm nhập tái xuất tồn đọng tại cảng, cửa khẩu, trên cơ sở báo cáo của Bộ Công Thương, Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến chỉ đạo tại công văn số 4022/VPCP-KTTH ngày 21 tháng 5 năm 2013 của Văn phòng Chính phủ. Theo đó, mặt hàng lốp ô tô đã qua sử dụng không thuộc diện được giải quyết cho phép tái xuất theo các quy định như trước khi ban hành Thông tư số 05/2013/TT-BCT ngày 18 tháng 02 năm 2013 của Bộ Công Thương quy định về hoạt động kinh doanh tạm nhập tái xuất một số loại hàng hóa. Việc tạm nhập tái xuất mặt hàng này thực hiện theo các quy định tại Thông tư số 05/2013/TT-BCT .

2. Ngày 30 tháng 8 năm 2013, Văn phòng Chính phủ đã có công văn số 7270/VPCP-KTN thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về việc giao Bộ Tài chính chỉ đạo rà soát, xử lý số lốp ô tô, cao su do các doanh nghiệp vận chuyển trái phép vào Việt Nam, quá hạn chưa tái xuất đang tồn lưu tại kho bãi cảng biển Hải Phòng.

Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh báo cáo Bộ Tài chính để có hướng xử lý đối với các lô hàng lốp ô tô tồn đọng tại cảng Cái Lân như đối với các lô hàng tồn tại cảng Hải Phòng.

Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương thông báo để Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Hải quan;
- TT Trần Tuấn Anh (để báo cáo);
- Cục trưởng;
- Lưu: VT, XNK(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đỗ Thị Thu Hương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 462/XNK-TMQT năm 2013 xử lý lô hàng tồn đọng quá thời hạn làm thủ tục hải quan do Cục Xuất nhập khẩu ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.101
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.55.37