Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4596/BCT-TTTN năm 2020 về phát động chương trình kích cầu tiêu dùng nội địa, mở rộng thị trường trong nước, hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh do Bộ Công thương ban hành

Số hiệu: 4596/BCT-TTTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Đỗ Thắng Hải
Ngày ban hành: 24/06/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4596/BCT-TTTN
V/v phát động các chương trình kích cầu tiêu dùng nội địa, mở rộng thị trường trong nước, hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2020

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19; Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới; ngày 03 tháng 6 năm 2020, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 1457/QĐ-BCT phê duyệt Kế hoạch hành động của ngành Công Thương nhằm khôi phục và đẩy mạnh phát triển công nghiệp, thương mại trong giai đoạn mới phòng, chống dịch Covid-19.

Nhằm hỗ trợ, kích cầu tiêu dùng nội địa, mở rộng thị trường trong nước, hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, Bộ Công Thương phát động các chương trình kích cầu tiêu dùng nội địa năm 2020 từ ngày 01 tháng 7 năm 2020 đến ngày 31 tháng 12 năm 2020 thông qua tổ chức các hoạt động chính như sau:

1. Tổ chức “Tháng khuyến mại tập trung quốc gia năm 2020 - Vietnam Grand Sale 2020”, thời gian thực hiện từ ngày 01 tháng 7 năm 2020 đến ngày 31 tháng 7 năm 2020 trên phạm vi toàn quốc.

2. Tổ chức các hoạt động truyền thông nhằm tuyên truyền, quảng bá hàng Việt Nam của các doanh nghiệp Việt Nam; quảng bá các sản phẩm thực phẩm an toàn của các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thông qua các hoạt động truyền thông về an toàn thực phẩm.

3. Tổ chức các hoạt động kết nối trực tiếp nhằm đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, kích cầu tiêu dùng giữa đơn vị sản xuất với nhà phân phối và người tiêu dùng; giữa các đơn vị sản xuất với nhau; xây dựng các điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP đặc sản vùng miền, sản phẩm có tiềm năng, lợi thế của địa phương, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu; xây dựng các điểm bán hàng Việt Nam với tên gọi “Tự hào hàng Việt Nam” tại một số địa phương.

4. Tổ chức Chương trình nhận diện hàng Việt Nam thường niên trên quy mô toàn quốc với tên gọi “Tự hào hàng Việt Nam”; các hội chợ, triển lãm để quảng bá các sản phẩm, dịch vụ của các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh hàng Việt Nam tới người tiêu dùng.

(Kế hoạch thực hiện các chương trình kích cầu tiêu dùng nội địa, mở rộng thị trường trong nước, hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trong năm 2020 của Bộ Công Thương kính gửi kèm theo).

Để thực hiện hiệu quả các chương trình kích cầu tiêu dùng nội địa, mở rộng thị trường trong nước, hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, Bộ Công Thương đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng, ngành nghề, các đơn vị, tổ chức có liên quan trên địa bàn tham gia, hưởng ứng các hoạt động kích cầu do Bộ Công Thương tổ chức, đồng thời phát động các chương trình kích cầu tại địa phương, gắn các hoạt động kích cầu tiêu dùng với các hoạt động kích cầu du lịch và các dịch vụ khác; nghiên cứu, tổ chức các mô hình kinh tế đêm, hệ thống bán lẻ lưu động hỗ trợ tiêu thụ nông sản theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, phù hợp với đặc điểm, tình hình của địa phương và các quy định hiện hành./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Đặng Hoàng An;
- Thứ trưởng Cao Quốc Hưng;
- Sở Công Thương các tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương;
- Lưu: VT, TTTN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Thắng Hải

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH KÍCH CẦU TIÊU DÙNG NỘI ĐỊA, MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC, HỖ TRỢ CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT, KINH DOANH NĂM 2020 CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG

STT

Tên chương trình, đề án, nhiệm vụ

Các hoạt động chính từ tháng 7 đến hết năm 2020

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Đầu mối liên hệ

1

Tháng khuyến mại tập trung quốc gia năm 2020 - Vietnam Grand Sale 2020

Thời gian thực hiện từ ngày 01 tháng 7 đến ngày 31 tháng 7 năm 2020, nội dung cụ thể theo Quyết định số 1635/QĐ-BCT ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương

Cục Xúc tiến thương mại

Vụ Thị trường trong nước

Phòng Chính sách xúc tiến thương mại số điện thoại: 024.3934 7628 (số máy lẻ từ 40-46)

2

Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2014- 2020 (Quyết định 634/QĐ-TTg ngày 29 tháng 4 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ).

- Chương trình nhận diện hàng Việt Nam thường niên trên quy mô toàn quốc với tên “Tự hào hàng Việt Nam”, bao gồm một chuỗi các sự kiện diễn ra chủ yếu từ tháng 7/2020, như Lễ Khởi động chuỗi các hoạt động hưởng ứng Chương trình (dự kiến tại Tp. Hà Nội trong tháng 7); Hoạt động hoạt náo, kích cầu tiêu dùng hàng Việt Nam “Nhận diện hàng Việt Nam” tại một số hệ thống siêu thị lớn; Vận động các thành phố lớn, các hệ thống siêu thị, cửa hàng hưởng ứng Chương trình “Nhận diện hàng Việt Nam - Tự hào hàng Việt Nam”

Tạp Chí Công Thương

Vụ Thị trường trong nước

Trung tâm Thông tin Đa phương tiện, Tạp chí Công Thương, số điện thoại: 024.22218231

- Các hội nghị kết nối cung cầu hàng Việt Nam tại thị trường trong nước tại các địa phương

Vụ Thị trường trong nước

Bộ Thông tin và Truyền thông; Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam; Sở Công Thương các tỉnh: Quảng Bình (tháng 7), Vĩnh Long, Hưng Yên (tháng 8-9), Bắc Kạn, Công đoàn Bộ Công Thương; các Hội, Hiệp hội: Hiệp hội nữ doanh nhân Việt Nam (tháng 7), Hiệp hội Các nhà bán lẻ Việt Nam

Phòng Tổng hợp, Vụ Thị trường trong nước, số điện thoại: 024.22202561

- Các hoạt động tuyên truyền chuyên mục “Tự hào hàng Việt Nam” trên báo nói, báo in, báo điện tử, trên các kênh truyền hình

Đài truyền hình Việt Nam (VTV1, VTV2), Đài Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh (HTV9), Đài phát thanh truyền hình Hà Nội (HN1), Thông tấn xã Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam (VOV1, VOV Giao thông, VOVTV); Báo Phụ nữ Việt Nam; Báo Pháp luật Việt Nam; Báo Nhân dân; Báo Công Thương, Tạp chí Công Thương

Vụ Thị trường trong nước

Phòng Tổng hợp, Vụ Thị trường trong nước, số điện thoại: 024.22202561

3

Chương trình phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo giai đoạn 2015- 2020 (Quyết định 964/QĐ-TTg ngày 30 tháng 5 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ)

- Hoạt động thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm nông sản an toàn tỉnh Sơn La, tỉnh Quảng Bình, Lai Châu

Sở Công Thương tỉnh Sơn La, Quảng Bình, Lai Châu

Vụ Thị trường trong nước

Phòng Hạ tầng thương mại, Vụ Thị trường trong nước, số điện thoại: 024.22205503

Hội nghị quảng bá và kết nối thị trường cho sản phẩm đặc trưng khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo năm 2020

Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại

Vụ Thị trường trong nước

Phòng Hạ tầng thương mại, Vụ Thị trường trong nước, số điện thoại: 024.22205503

Hoạt động tuyên truyền, quảng bá đối với phát triển thương mại, sản phẩm khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo trên Đài truyền hình Việt Nam (VTV1, VTV5); Đài tiếng nói Việt Nam; Thông tấn xã Việt Nam; Truyền hình Công Thương; Báo Công Thương; Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại

Đài truyền hình Việt Nam; Đài tiếng nói Việt Nam; Thông tấn xã Việt Nam; Truyền hình Công Thương; Báo Công Thương; Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại

Vụ Thị trường trong nước

Phòng Hạ tầng thương mại, Vụ Thị trường trong nước, số điện thoại: 024.22205503

4

Chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia (Quyết định số 72/2010/QĐ-TTg ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ)

Đề án ban hành kèm theo Quyết định 3837/QĐ-BCT ngày 25/12/2019 về phê duyệt Chương trình cấp quốc gia về XTTM năm 2020 (Đăng tải trên website: http://www.vietrade.gov.vn/)

Cục Xúc tiến thương mại

 

Phòng Chính sách xúc tiến thương mại số điện thoại: 024.39347628

5

Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ từ năm 2016 đến năm 2025, tạo tiền đề và định hướng phát triển cho ngành công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam (Quyết định số 68/QĐ-TTg ngày 17 tháng 01 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ)

Hội nghị kết nối đầu tư và Triển lãm quốc tế Công nghiệp hỗ trợ tại Việt Nam (tháng 12 năm 2020)

Cục Công nghiệp

 

Phòng Công nghiệp hỗ trợ, số điện thoại: 04.22202559

6

Chương trình khuyến công quốc gia đến năm 2020 (Quyết định số 1288/QĐ-TTg ngày 01 tháng 8 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ).

Tổ chức triển lãm hội chợ hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu tại Hà Nội (tháng 9/2020)

Cục Công Thương địa phương

UBND thành phố Hà Nội

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp I, số điện thoại: 02283830891

Tổ chức Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp khu vực tại 03 điểm: Quảng Bình (ngày 09-13/7/2020); Vĩnh Long (ngày 30/7-5/8/2020); Thái Nguyên (ngày 27/8-02/9/2020)

UBND các tỉnh: Quảng Bình, Vĩnh Long, Thái Nguyên

Cục Công Thương địa phương

Sở Công Thương các tỉnh: Quảng Bình, Vĩnh Long, Thái Nguyên

Hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn tham gia hội chợ triển lãm trong nước tại: Quảng Trị (9/2020), Quảng Ngãi (tháng 11/2020); Tiền Giang (tháng 11/2020); Tây Ninh (tháng 11/2020); Hòa Bình (tháng 10/2020)

UBND các tỉnh: Quảng Trị, Quảng Ngãi, Tiền Giang, Tây Ninh, Ninh Bình, Hòa Bình

Cục Công Thương địa phương

Sở Công Thương các tỉnh: Quảng Trị, Quảng Ngãi, Tiền Giang, Tây Ninh, Ninh Bình, Hoà Bình

7

Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (Quyết định 1404/QĐ-BCT ngày 28 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt thực hiện đề án, nhiệm vụ năm 2020 của Bộ Công Thương thuộc chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018- 2020)

- Hỗ trợ 10 địa phương xây dựng điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP tại 03 miền Bắc, Trung, Nam (Phú Thọ, Yên Bái, Lạng Sơn, Hòa Bình, Lâm Đồng, Khánh Hòa, Đà Nẵng, Ninh Thuận, An Giang, Long An) kết hợp các hoạt động xúc tiến thương mại, tuyên truyền, quảng bá về điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP, kết nối sản phẩm OCOP vào các điểm bán tại địa phương

Vụ Thị trường trong nước

Sở Công Thương các địa phương: Phú Thọ, Yên Bái, Lạng Sơn, Hòa Bình, Lâm Đồng, Khánh Hòa, Đà Nẵng, Ninh Thuận, An Giang, Long An

Phòng Hạ tầng thương mại, số điện thoại: 024.22205503

Hoạt động kết nối, tuyên truyền, hỗ trợ quảng bá, tiêu thụ, thúc đẩy sản xuất phát triển làng nghề, đặc sản vùng miền, sản phẩm OCOP, sản phẩm có tiềm năng, lợi thế của Nghệ An và các tỉnh trong khu vực (thực hiện

Sở Công Thương tỉnh Nghệ An

Vụ Thị trường trong nước

Phòng Hạ tầng thương mại, Vụ Thị trường trong nước, số điện thoại: 024.22205503

Hoạt động tuyên truyền, quảng bá về các sản phẩm OCOP và các điểm giới thiệu bán sản phẩm OCOP trên các ấn phẩm báo hình, báo in, trang tin điện tử

Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại; Báo Công Thương; Truyền hình Công Thương

Vụ Thị trường trong nước

Phòng Hạ tầng thương mại, Vụ Thị trường trong nước, số điện thoại: 024.22205503

8

Dự án bảo đảm an toàn thực phẩm ngành Công Thương thuộc Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 2016- 2020 (Quyết định số 1125/QĐ-TTg ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ).

Hoạt động “Hỗ trợ kết nối tiêu thụ các sản phẩm thực phẩm an toàn ngành Công Thương” bao gồm:

- Tổ chức chương trình kích cầu tiêu dùng tới người tiêu dùng thêm hiểu và nâng cao tiêu thụ sản phẩm an toàn thực phẩm ngành Công Thương tại Hà Nội.

- Tổ chức hội nghị kết nối tiêu thụ sản phẩm, giới thiệu ký kết biên bản ghi nhớ nhằm thúc đẩy sản phẩm an toàn.

- Tổ chức các hoạt động tìm hiểu doanh nghiệp và thương hiệu, sản phẩm thực phẩm an toàn uy tín, nâng cao hành vi tiêu dùng đối với thực phẩm an toàn.

Vụ Thị trường trong nước

Sở Công Thương thành phố Hà Nội

Phòng Điều tiết cung cầu, số điện thoại: 024.22205501

9

Dự án truyền thông về an toàn thực phẩm ngành Công Thương (Quyết định 3976/QĐ- BCT ngày 31 tháng 12 năm 2019 về việc giao thực hiện hoạt động năm 2020 các đề án thuộc Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 2016- 2020).

- Phối hợp với Tạp chí Công Thương quảng bá các sản phẩm thực phẩm an toàn của các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thông qua các hoạt động truyền thông về an toàn thực phẩm.

- Phối hợp với Báo Công Thương tuyên truyền trên báo đài và báo giấy các chuỗi cung ứng, phân phối, truy xuất nguồn gốc đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; Tuyên truyền hỗ trợ doanh nghiệp, người dân trong thực hiện các quy định về vệ sinh ATTP; giúp người tiêu dùng nhận biết, truy xuất thông tin về chất lượng, nguồn gốc của sản phẩm; giúp thúc đẩy sản xuất, kinh doanh các sản phẩm thực phẩm an toàn.

- Phối hợp với VOV tuyên truyền về các cơ sở kinh doanh thực phẩm an toàn.

Tạp Chí Công Thương; Báo Công Thương; Đài tiếng nói Việt Nam

Vụ Thị trường trong nước

Phòng Điều tiết cung cầu, Vụ Thị trường trong nước, số điện thoại: 024.22205501;

Báo Công Thương (Dương Nga, Trưởng Ban Xúc tiến thương mại, số điện thoại 0936029866)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4596/BCT-TTTN ngày 24/06/2020 về phát động chương trình kích cầu tiêu dùng nội địa, mở rộng thị trường trong nước, hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh do Bộ Công thương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


276

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 52.90.49.108