Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 458/BCT-TCNL năm 2013 về thuế giá trị gia tăng đối với thiết bị vật tư nhập khẩu phục vụ hoạt động khai thác dầu khí do Bộ Công thương ban hành

Số hiệu: 458/BCT-TCNL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Lê Dương Quang
Ngày ban hành: 16/01/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 458/BCT-TCNL
V/v thuế VAT đối với thiết bị vật tư nhập khẩu phục vụ hoạt động khai thác dầu khí

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2013

 

Kính gửi: Bộ Tài chính

Phúc đáp Công văn số 785/BTC-TCHQ ngày 19 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài chính về việc áp dụng thuế giá trị gia tăng (VAT) đối với thiết bị, vật tư nhập khẩu phục vụ hoạt động khai thác dầu khí, sau khi nghiên cứu và tổng hợp ý kiến các Vụ Tài chính, Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

1. Hiện nay, trong các văn bản quy phạm pháp luật không có định nghĩa về thuật ngữ "thuế hải quan" bao gồm những loại thuế nào nhưng hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam phải nộp các loại thuế: thuế xuất nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), trong đó thuế giá trị gia tăng và thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có) cũng được áp dụng đối với các hàng hóa sản xuất và lưu thông trong nước. Do đó, cần thiết phải kiểm tra thuật ngữ "thuế hải quan" trong các Điều ước quốc tế để đưa ra thuật ngữ "thuế hải quan" chính xác và quy định chính thức đối với vấn đề này để thống nhất trong việc áp dụng các văn bản pháp luật.

2. Do Luật Thuế giá trị gia tăng mới được ban hành năm 1997 nên thực tiễn hoạt động dầu khí theo Hiệp định năm 1991 thì Vietsovpetro được miễn thuế hải quan bao gồm thuế xuất khẩu, nhập khẩu và thuế VAT trong giai đoạn từ năm 1991 đến năm 2010.

Theo Hiệp định năm 2010 có hiệu lực áp dụng kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2011, Vietsovpetro được thành lập, hoạt động theo quy định của Hiệp định và quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam (Vietsovpetro là pháp nhân Việt Nam), trong đó có nghĩa vụ về thuế VAT đối với vật tư, hàng hóa nhập khẩu phục vụ hoạt động dầu khí và các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ của Vietsovpetro theo Luật Thuế giá trị gia tăng.

3. Để không gây ảnh hưởng đến quan hệ ngoại giao giữa hai nước, Bộ Công Thương đề nghị Bộ Tài chính tiếp tục nghiên cứu kỹ hơn các Điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc gia nhập, thông lệ thuế quan quốc tế và thông lệ thuế quan của Liên bang Nga để có cơ sở giải thích và thuyết phục cho phía Nga hiểu việc áp dụng thuế giá trị gia tăng đối với thiết bị, vật tư nhập khẩu phục vụ hoạt động khai thác dầu khí của Vietsovpetro là phù hợp với quy định hiện hành pháp luật Việt Nam cũng như Hiệp định năm 2010 trước khi triển khai thực hiện chính thức.

4. Hàng năm, Vietsovpetro phải nhập khẩu với khối lượng lớn hàng hóa, thiết bị phục vụ sản xuất. Do đó, Bộ Công Thương đề nghị Bộ Tài chính nghiên cứu, ban hành cơ chế thu, hoàn thuế giá trị gia tăng phù hợp để tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Vietsovpetro, đồng thời xem xét và đánh giá việc áp dụng Luật thuế giá trị gia tăng có ảnh hưởng đến thủ tục hành chính, tác động lợi ích tổng thể và kết quả tài chính của Vietsovpetro, cũng như nguồn thu của ngân sách nhà nước.

Bộ Công Thương đề nghị Bộ Tài chính tổng hợp, xem xét quyết định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, TCNL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Dương Quang

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 458/BCT-TCNL năm 2013 về thuế giá trị gia tăng đối với thiết bị vật tư nhập khẩu phục vụ hoạt động khai thác dầu khí do Bộ Công thương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.929
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.75.144